สิไปไส

สิไปไส

เนื้อเพลง สิไปไส

คนลาวสู้ๆ ให้ทุกคนยกยอ
คนลาวสู้ๆ ให้ลูกหลานสานต่อ
คนลาวสู้ๆ เค้าสิไปบอลโลก
คนลาวสู้ๆ ขอให้เจ้ามีโชค..

เจ้าสิไปไส สิไปบอลโลก ข่อยสิไปไส สิไปบอลโลก
ลาวสิไปไส สิไปบอลโลก เฮาสิไปไส สิไปบอลโลก

ชาดั๊ด ชาดา..ชาดั๊ดชาดา ชาดัดชาดา…ชาดั๊ดชาดา
เฮาล่ะบ่มวนฮันกั๋น เรามาสร้างความฝันไห้มันเป็นจริง
บ้านลาวพัฒนาไปไหน ระดับโลกเพี้ยนไป

คนลาวสู้ๆ สู้ๆ เข้าไว้
คนลาวสู้ๆ ให้ทุกคนถือใจ
คนลาวสู้ๆ เรามีฝันข้างหน้า
คนลาวสู้ๆ ให้ทุกคนได้รู้ว่า..

ชาดั๊ด ชาดา..ชาดั๊ดชาดา ชาดัดชาดา…ชาดั๊ดชาดา
เฮาล่ะบ่มวนฮันกั๋น เรามาสร้างความฝันไห้มันเป็นจริง
บ้านลาวพัฒนาไปไหน ระดับโลกเพี้ยนไป

เจ้าสิไปไส สิไปบอลโลก ข่อยสิไปไส สิไปบอลโลก
ลาวสิไปไส สิไปบอลโลก เฮาสิไปไส สิไปบอลโลก

ยังไม่ธรรมดา มันคงบ่ทัน
เฮามาเล่นกันหนำกัน ให้มันซึมเข้าความฝัน
ให้ไปฮ๊อตจุดนั้น
และพ่วกเราเฮฮา มันก็คงไม่มีปัญหา
ถ้าพ่วกเราได้เฮ้าว่า..

คนลาวสู้ๆ สู้แบบบ่ยอมแพ้
คนลาวสู้ๆ ห้ามผู้ใดอ่อนแอ
คนลาวสู้ๆ มีปัญหาก็ต้องแก้
คนลาวสู้ๆ เฮาจะต้องไม่ท้อแท้

เจ้าสิไปไส สิไปบอลโลก ข่อยสิไปไส สิไปบอลโลก
ลาวสิไปไส สิไปบอลโลก เฮาสิไปไส สิไปบอลโลก

เจ้าสิไปไส ข่อยสิไปไส ลาวสิไปไส เฮาสิไปไส
เจ้าสิไปไส ข่อยสิไปไส ลาวสิไปไส เฮาสิไปไส

ข่อยสิไปบอลโลก เจ้าสิไปบอลโลก
ลาวสิไปบอลโลก เฮาสิไปบอลโลก
ข่อยสิไปบอลโลก เจ้าสิไปบอลโลก
ลาวสิไปบอลโลก เฮาสิไปบอลโลก

เจ้าสิไปไส (บอลโลกๆ) ข่อยสิไปไส (บอลโลกๆ)
ลาวสิไปไส (บอลโลกๆ) เฮาสิไปไส (บอลโลกๆ)

เจ้าสิไปไส สิไปบอลโลก ข่อยสิไปไส สิไปบอลโลก
ลาวสิไปไส สิไปบอลโลก เฮาสิไปไส สิไปบอลโลก

เจ้าสิไปไส สิไปบอลโลก ข่อยสิไปไส สิไปบอลโลก
ลาวสิไปไส สิไปบอลโลก เฮาสิไปไส สิไปบอลโลก