สาหัส

สาหัส

ฟังเพลง สาหัส

เนื้อเพลง สาหัส

ฉันมี เรื่องหนึ่ง
อึดอัด ใจ
ฉันมี เรื่องใหญ่ จะบอก
เรื่องเดิม เรื่องเก่า
เรื่องเหล่า นั้น
เรื่องเธอ กับฉัน
ที่คิด ไม่ออก
หากมี วันไหน
ที่เธอ ถูกทิ้ง
แล้วเธอ ได้เข้า ใจ
เธอโดนทำ ร้าย
ให้ใจ แหลกเละ
แล้วเธอ จะรู้
ว่ายังมี ฉัน ที่เคยชอก ช้ำ
เพราะเธอ เฝ้าดู อยู่
เธอจะรู้ ว่าตอนนี้
ฉันสา หัส
..เย๊ เย เย เย๊ เย เย
เหมือนคนใกล้ ตาย
กระหาย น้ำ
เหมือนโดน ไข้ทำ
ให้มันยิ่งทรุด หนัก
เหมือนคน ร่อนเร่
ไร้ ที่พิง พัก
เหมือนคน ไร้หลัก
แต่รัก จริง
หากมี วันไหน
ที่เธอ ถูกทิ้ง
แล้วเธอ ได้เข้า ใจ
เธอโดนทำ ร้าย
ให้ใจ แหลกเละ
แล้วเธอ จะรู้
ว่ายังมี ฉัน ที่เคยชอก ช้ำ
เพราะเธอ เฝ้าดู อยู่
เธอจะรู้ ว่าตอนนี้
ฉันสา หัส
เย๊เยเย มันสา หัส

หากมี วันไหน
ที่เธอ ถูกทิ้ง
แล้วเธอ ได้เข้า ใจ
เธอโดนทำ ร้าย
ให้ใจ แหลกเละ
แล้วเธอ จะรู้
ว่ายังมี ฉัน ที่เคยชอก ช้ำ
เพราะเธอ เฝ้าดู อยู่
เธอจะรู้ ว่าตอนนี้
ฉันสา หัส เย๊เย๊เย่
เมื่อโดน ทำร้าย
ให้ใจ เหี่ยว
ก็เธอคน เดียว ที่เป็น อื่น
มากมายแค่ ไหน ฉันขม ขื่น
เพราะเธอ
หากมี วันไหน
ที่เธอ ถูกทิ้ง
แล้วเธอ ได้เข้า ใจ
เธอโดนทำ ร้าย
ให้ใจ แหลกเละ
แล้วเธอ จะรู้
ว่ายังมี ฉัน ที่เคยชอก ช้ำ
เพราะเธอ เฝ้าดู อยู่
เธอจะรู้ ว่าตอนนี้
ฉันสา หัส
มันสา หัส
ฉันสา หัส
มันสา หัส