สาวเจียงฮาย

สาวเจียงฮาย

เนื้อเพลง สาวเจียงฮาย

ไปไปเต๊อะไปแอ่ว
ไปเต๊อะไปแอ่ว
จังหวัดเจียงฮาย
ไปไปเต๊อะไปแอ่ว
ไปเต๊อะไปแอ่ว
จังหวัดเจียงฮาย
ข้าเจ้าเป็นสาวเจียงฮาย
บ่เคยใจฮ้ายกับไผซักเตื้อ
ข้าเจ้าเป็นสาวเหนือ
เหนือสุดของประเทศไทย
บ่าเดียวเจียงฮายนี้
มีลิ้นจี่ มีลำไย
ถ้าหากปี้น้องไป
เจ้าจะเลี้ยงลำไยสีชมพู.
ไปไปเต๊อะไปแอ่ว
ไปเต๊อะไปแอ่ว
จังหวัดเจียงฮาย
ไปไปเต๊อะไปแอ่ว
ไปเต๊อะไปแอ่ว
จังหวัดเจียงฮาย
ข้าเจ้าจะปาไปไหว้
ป้อขุนเม็งราย
ตี้เคารพเชิดชู
ขอพรหื้อทุกคนทุกผู้
มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายใจ
ไปไปเต๊อะไปแอ่ว
ไปเต๊อะไปแอ่ว
จังหวัดเจียงฮาย
ดนตรี . . . .
ข้าเจ้าเป็นสาวเจียงฮาย
บ่เคยใจฮ้ายกับไผซักเตื้อ
ข้าเจ้าเป็นสาวเหนือ
เหนือสุดของประเทศไทย
บ่าเดียวเจียงฮายนี้
มีลิ้นจี่ มีลำไย
ถ้าหากปี้น้องไป
เจ้าจะเลี้ยงลำไยสีชมพู.
ไปไปเต๊อะไปแอ่ว
ไปเต๊อะไปแอ่ว
จังหวัดเจียงฮาย
ไปไปเต๊อะไปแอ่ว
ไปเต๊อะไปแอ่ว
จังหวัดเจียงฮาย.