สาวงามในโตเกียว

สาวงามในโตเกียว

เนื้อเพลง สาวงามในโตเกียว

ดนตรี..12.Bars………11…
12..อีชี นาคู โดเบ อีนี
.กูชี โนมา ซื่อหนี่
.อาดา น้าซู้ งาตา โนอา
.ระงิ อาเม
.ชีน ดาอา ฮาซู ดาโอ
.โตะมีซัง
.อี้กี ตะอี ตาโต้วา
.โปชา เก๊าชา มาเดโม
.ชีดา โนโฮ โตเก โนโอ
.โตะมีซัง
.เอด ซาโฮโฮ้ เกมิยา ดานา..
ดนตรี..2.Bars….1
2….ชีงิ ตามู กะฉิ โอโอ
.ร้ามู จานา อิ่งง่ะ
.ฮาเซ โม้ชิ้ นีรู ยูคี
.ซู้นา โอโต
.ฮีซา ชีบู รีด่า โนโอ
.โตะมีซัง
.อีมัด จะโย บินน้าโม
.คีรา เรโน โยซาโย
.คาเร เด้อี้ อีบู จาโอ
.โตะมีซัง
.เอด ซาโฮโฮ้ ซูม้าซา เรเม…..
ดนตรี.12 Bars………….11
12..โอ้เธอ ช่างงาม กระไร
.งามยิ่ง หญิงใด ที่ไหน
.มาเทียมเธอ
.วันคืน ฉันเพ้อ
.เพียงยล หน้าเธอ
.คล้ายดวงจันทร์
.เนตรเธอ คมวาว
.ดุจจะน้าว โน้มใจพลัน
.ทุกครั้ง พบเธอ
.เป้นเพ้อครวญ
.รัญจวน ฤทัย ให้ป่วนปั่น
.ยามเธอ พบฉัน
.มีความ สัมพันธ์ ทุกนาที
.โอ้ตา เธอนี้ มี
.มนต์ทวี ให้ตามไป…

ดนตรี.2.Bars…………1
2..เมื่อตา เรามา เจอกัน
.มีความ สัมพันธ์
.กับฉัน ในดวงใจ
.ความจริง นั้นไซร้
.ดวงใจ ละเมอ เพ้อรำพัน
.แต่เธอ ทำงอน
.พี่เฝ้าวอน ทุกคืนวัน
.ง้อนัก มักงอน มันค้อนเมิน
.ยามเดิน ฉันเดิน
.ท้วงตามพลัน
.ดวงใจ ฉันนั้น
.รำพีง คะนึง ถึงทรามวัย
.โอ้ใจ เธอเอ๋ย ใจ
.ใย ละเลย ให้เรียมตรม