สาละวันสงสารใจ

สาละวันสงสารใจ

ฟังเพลง สาละวันสงสารใจ

https://youtube.com/watch?v=grEaGQSFGP0

เนื้อเพลง สาละวันสงสารใจ

หัวใจแอบฮัก
ฮักบ่กล้าปาก
ยากใจแท้ล่ะหนอ
แฟนเพิ่นหลาย
เพราะเป็นชายรูปหล่อ
ยามเห็นเราคุยจ้อ
พอลาก็ลืมไล
เอยสาละวันเอ๋ย
[เอ๋ยสาละวันเอ๋ย]
เอยสา ละวัน
[เอ๋ยสา ละวัน]
เอยสาละวันเอ๋ย
[เอ๋ยสาละวันเอ๋ย]
เอยสา ละวัน.

หางตาซอนแลน
หลงเทคะแนน
ให้เพิ่นบ่ยั้งใจ
เจ็บก็รอ ท้อก็ทนเรื่อยไป
ยามเพิ่นควงแฟนใหม่
เดินกรายให้ทรมาน
เอยสาละวันเอ๋ย
[เอ๋ยสาละวันเอ๋ย]
เอยสา ละวัน
[เอ๋ยสา ละวัน]
เอยสาละวันเอ๋ย
[เอ๋ยสาละวันเอ๋ย]
เอยสา ละวัน.

สงสารหัวใจ
ฮักอ้าย บ่เคยว่างเว้น
แต่อ้ายบ่เคยมองเห็น
หัวใจ ภักดียาวนาน
เห็นใหม่มักหน้า
ควงเย้ย สายตาทุกวัน
อยากสิถอดใจถอย
แต่เหมือน ดั่งฟ้าลงทัณฑ์
ใจฮักคอยบงการ
ให้ยอมรับความเศร้า
เอยสาละวันเอ๋ย
[เอ๋ยสาละวันเอ๋ย]
เอยสา ละวัน
[เอ๋ยสา ละวัน]
เอยสาละวันเอ๋ย
[เอ๋ยสาละวันเอ๋ย]
เอยสา ละวัน.

หัวใจแอบฮัก
เพิ่นบ่ฮู้จัก
กะเลยยังซึมเซา
ทนเจ็บดวงใจ
ถือว่าใช้กรรมเก่า
ฮักนี้เต็มใจเศร้า
กอดแต่เงากะพอใจ
เอยสาละวันเอ๋ย
[เอ๋ยสาละวันเอ๋ย]
เอยสา ละวัน
[เอ๋ยสา ละวัน]
เอยสาละวันเอ๋ย
[เอ๋ยสาละวันเอ๋ย]
เอยสา ละวัน

หัวใจแอบฮัก
เพิ่นบ่ฮู้จัก
กะเลยยังซึมเซา
ทนเจ็บดวงใจ
ถือว่าใช้กรรมเก่า
ฮักนี้เต็มใจเศร้า
กอดแต่เงากะพอใจ
เอยสาละวันเอ๋ย
[เอ๋ยสาละวันเอ๋ย]
เอยสา ละวัน
[เอ๋ยสา ละวัน]
เอยสาละวันเอ๋ย
[เอ๋ยสาละวันเอ๋ย]
เอยสา ละวัน
เอยสาละวันเอ๋ย
[เอ๋ยสาละวันเอ๋ย]
เอยสา ละวัน
[เอ๋ยสา ละวัน]
เอยสาละวันเอ๋ย
[เอ๋ยสาละวันเอ๋ย]
เอยสา ละวัน