สายตา

สายตา

เนื้อเพลง สายตา

…. ฉันเกลียดสายตา
พ่อเธอที่มองฉัน
ฉันเกลียดสายตา พ่อเธอ
ฉันเกลียดสายตา
แม่เธอที่มองฉัน
ฉันเกลียดสายตา แม่เธอ
ดนตรี 9 ห้อง……
.. ฉันเกลียดสายตา
พี่เธอที่มองฉัน
ฉันเกลียดสายตา พี่เธอ
ฉันเกลียดสายตา
เพื่อนเธอที่มองฉัน
ฉันเกลียดสายตา เพื่อนเธอ
เห็นฉันไม่ดี นักหรือไง
หรือฉันไม่เป็น อย่างใครคนไหน
เห็นฉันแค่ตัว ไม่ดูที่หัวใจ
เห็นฉันข้างใน ก่อนตัดสินใจ
ดนตรี 9 ห้อง……
.. ฉันเกลียดสายตา
ของเธอที่มองฉัน
ฉันเกลียดสายตา ของเธอ
ฉันเกลียดสายตา ทุกคนที่มองฉัน
ฉันเกลียดสายตา ทุกคน
เห็นฉันไม่ดี นักหรือไง
หรือฉันไม่เป็น อย่างใครคนไหน
เห็นฉันแค่ตัว ไม่ดูที่หัวใจ
เห็นฉันข้างใน ก่อนตัดสินใจ
ดนตรี 25 ห้อง…….
….. เห็นฉันไม่ดี นักหรือไง
หรือฉันไม่เป็น อย่างใครคนไหน
เห็นฉันแค่ตัว ไม่ดูที่หัวใจ
เห็นฉันข้างใน ก่อนตัดสินใจ
เห็นฉันไม่ดี นักหรือไง
หรือฉันไม่เป็น อย่างใครคนไหน
เห็นฉันแค่ตัว ไม่ดูที่หัวใจ
เห็นฉันข้างใน ก่อนตัดสินใจ