สันป่าตอง

สันป่าตอง

ฟังเพลง สันป่าตอง

https://youtube.com/watch?v=pdeBw0m7DOs

เนื้อเพลง สันป่าตอง

อ้ายเอยบ่มี ใจฮักข้าเจ้า แล้วหนอ
เฮาเคยจ้อยซอ ดีดซึงที่สัน.ป่าตอง
เฮาต่างสัญญา ฮักร่วมใจปอง
อยู่สันป่าตอง ครองฮักสุขสันต์

อ้ายเคยอู้คำ ฝากฮักครั้งแอ่ว.ปอยหลวง
อู้คำหวานทรวง บ่ฮู้จะลวง.หลอกกัน
ข้าเจ้าฮักจริง เหนือยิ่งชีวัน
บ่ฮู้บ่หัน อ้ายนั้นกลับมา

* ดอกแมงวาย คล้ายดั่งหัวใจอ้ายนา
ยามสายลมพลิ้วพา แมงวายลิ่วถลา
ล่องฟ้าสันป่าตอง

** อ้ายทำบ่ฮู้บ่หันข้าเจ้า.ทั้งปวง
ข้าเจ้าช้ำทรวง ที่ฮักอ้ายหลวง.จักปอง
อ้ายกลับหัวใจ ของอ้ายเคยครอง
โอ้สันป่าตอง หมองใจข้าเจ้าเอย

( ซ้ำ * , ** )