สัญญาต้องเป็นสัญญา

สัญญาต้องเป็นสัญญา

ฟังเพลง สัญญาต้องเป็นสัญญา

เนื้อเพลง สัญญาต้องเป็นสัญญา

ได้บอกกับเธอ วันนั้น
บอกเธอให้จำ เอาไว้
ถึงยังไง จะช้ายังไง ก็ต้องมา
กลับมาเจอเธอ วันนี้
กลับมาตามคำ สัญญา
พูดกันตอน จะร่ำลา
ก่อนจากกันไกล
แต่ ฉันรู้ ฉันรู้
เหมือนฉันหาย หน้าไปนาน
อาจดูเหมือนฉัน ฉันละทิ้ง
สัญญาที่บอกไป
แต่ เห็นไหม เห็นฉันไหม
ว่าฉันคือคนเดิม
กลับมาแล้ว
และไม่เคย จะเปลี่ยนไป
สัญญาต้องเป็นสัญญา
สัญญาว่ามาต้องมา
เมื่อใดที่ใครให้คำ สัญญา
ต้องรักษาดีดี ด้วยหัวใจ
ไม่ใช่แต่เธอ เท่านั้น
ที่เฝ้าอดทน รอฉัน
ฉันเอง ก็เฝ้ารอ
เหมือนเหมือนเธอ
อยากกลับคืนมา ตรงนี้
อยากกลับคืนมา พบเจอ
นับวัน ได้พบเธอ
ไม่ต่าง กันเลย
แต่ ฉันรู้ ฉันรู้
เหมือนฉันหาย หน้าไปนาน
อาจดูเหมือนฉัน ฉันละทิ้ง
สัญญาที่บอกไป
แต่ เห็นไหม เห็นฉันไหม
ว่าฉันคือคนเดิม
กลับมาแล้ว
และไม่เคย จะเปลี่ยนไป
สัญญาต้องเป็นสัญญา
สัญญาว่ามาต้องมา
เมื่อใดที่ใครให้คำ สัญญา
ต้องรักษาดีดี ด้วยหัวใจ
(ที่พูดจา) ที่ได้พูดไป
(จดจำที่พูดกันไป) จากนี้
ทุกทุกครั้ง ทุกครั้งที่เราเจอ
ฉันขอให้รู้ ให้รู้ว่าจริงใจ
ทุก ถ้อยคำ ที่เคยพูดไว้
(สัญญาต้องเป็นสัญญา)
(สัญญาว่ามาต้องมา)
(เมื่อใดที่ใครให้คำ สัญญา)
ต้องรักษาดีดี ด้วยหัวใจ
(สัญญาต้องเป็นสัญญา)
(สัญญาว่ามาต้องมา)
(เมื่อใดที่ใครให้คำ สัญญา)
ต้องรักษาดีดี ด้วยหัวใจ
สัญญาต้องเป็นสัญญา
ต้องรักษาดีดี ด้วยหัวใจ