สัญญาณ

สัญญาณ

เนื้อเพลง สัญญาณ

แค่ยืนใกล้เธอ
ไม่เคยใกล้ชิด
ก็ยังอดคิดไม่ได้เลย
เธอทำเฉยชา ท่าทีเมินเฉย
เธอทำกับฉัน
แค่เพียงคนเดียว
เธอต้องการ อะไรบอกมา
มีแผน อะไรหรือเปล่า
จะบอกอะไร
กับฉันหรือเปล่า
ยิ่งมองก็ยิ่งเห็น
.สัญญาณ ส่งมาจากหัวใจ
ส่งมาให้ฉัน คนเดียว ใช่ไหม
เพิ่งเข้าใจ สัญญาณ
ส่งมาจากสายตา
บอกว่าเธอนั้น ต้องมีอะไร
ถึงฉันเป็นพิเศษ.
.ทุกคนใกล้เธอ
ทุกคนห้อมล้อม
ทุกคนได้ชิด ได้ใกล้เธอ
ทุกคนชื่นใจ
ทุกคนได้รับ สม่ำเสมอ
เว้นฉันคนเดียว
เธอต้องการ อะไรบอกมา
มีแผน อะไรหรือเปล่า
จะบอกอะไร
กับฉันหรือเปล่า
ยิ่งมองก็ยิ่งเห็น
.สัญญาณ ส่งมาจากหัวใจ
ส่งมาให้ฉัน คนเดียว ใช่ไหม
เพิ่งเข้าใจ สัญญาณ
ส่งมาจากสายตา
บอกว่าเธอนั้น ต้องมีอะไร
ถึงฉันเป็นพิเศษ.
มันคงน่าอาย มันคงยากไป
มันคงยากเย็นที่จะบอกฉัน
ก็เลยต้องทำ ให้เป็นแบบนี้
ก็ต้องส่ง มาเป็นสัญญาณ
….ดนตรี…..
สัญญาณ ส่งมาจากหัวใจ
ส่งมาให้ฉัน คนเดียว ใช่ไหม
เพิ่งเข้าใจ สัญญาณ
ส่งมาจากสายตา
บอกว่าเธอนั้น ต้องมีอะไร
.สัญญาณ ส่งมาจากหัวใจ
ส่งมาให้ฉัน คนเดียว ใช่ไหม
เพิ่งเข้าใจ สัญญาณ
ส่งมาจากสายตา
บอกว่าเธอนั้น ต้องมีอะไร
ถึงฉันเป็นพิเศษ