สะท้อน

สะท้อน

เนื้อเพลง สะท้อน

เหมือนเธอมองมาที่ตาฉัน และลึกไปข้างในนั้น
จะพบว่ามันไม่มีอะไร ที่เธอต้องการสักอย่าง

เธอเห็นภาพลวงที่ปิดเอาไว้ คำสอนที่เธอต้องการสร้างฉันใหม่
ให้กลายเป็นใคร สักคนที่เธอเคยรัก
ฉันจึงกลายเป็นแบบนี้ เป็นสิ่งที่มาแทนภาพคน ที่เธอต้องการ จะเห็น

เป็นเพียงภาพที่เธอต้องการจะมองสะท้อน
เป็นเงาความรักให้เธอที่เก็บไว้ แต่หัวใจเธอไม่มีฉันที่อยู่ข้างใน
เธอมองฉันเป็นเพียงภาพเลือนที่เธอสร้างไว้ เป็นเงาความรักที่เธอไม่เคยจะลืม
ที่เธอเห็นเป็นเพียง ว่าฉันเป็นเงา

เมื่อเธอมองกระจกบานนั้น ความรักที่เธอมีให้กับฉัน
ลึกลงไปไม่มีความหมายอะไร ได้เท่ากับเธอให้เขา

เธอเห็นภาพลวงที่ปิดเอาไว้ คำสอนที่เธอต้องการสร้างฉันใหม่
ให้กลายเป็นใคร สักคนที่เธอเคยรัก
ฉันจึงกลายเป็นแบบนี้ เป็นสิ่งที่มาแทนภาพคน ที่เธอต้องการ ให้เป็น

เป็นเพียงภาพที่เธอต้องการจะมองสะท้อน
เป็นเงาความรักให้เธอที่เก็บไว้ แต่หัวใจเธอไม่มีฉันที่อยู่ข้างใน
เธอมองฉันเป็นเพียงภาพเลือนที่เธอสร้างไว้ เป็นเงาความรักที่เธอไม่เคยจะลืม
ที่เธอเห็นเป็นเพียง ว่าฉันเป็นเงาของใคร

ฉันเป็นเงาของใคร ก็ฉันเป็นเงาของใคร

( ซ้ำ * )

ฉันเป็นเงาของใคร ก็ฉันเป็นเงาของใคร สะท้อน