สวรรค์สวิง

สวรรค์สวิง

เนื้อเพลง สวรรค์สวิง

..ดนตรี.42.Bars.40..41..
42..สวรรค์.มันสวิง
.ฉันอันที่จริง.จะนิ่งก็ได้
.สิแล้วมันพลอยเพลินไป
.เร้าเริงไถล.รุกเร้ารุกรี้
.อย่าไปบอกใครเลยเอ๋ย
.เต้นแล้วเฉยเฉยเถอะดี
.อย่างหนูคู่กะพี่
.แล้วเป็นเย็นจี๋.หวานจ๋อย
.เราฝัน.พากันไป
.เท้าไฟต่อไฟ
.ไม่ใช่ย่อยย่อย
.เราเหลิงระเริงลอย
.รุกล้ำทำถอย
.คลอเคล้าเซ้าซี้
.อย่าไปบอกใคร.เลยหนา
.เขา.จะว่าขาเราเข้าที
.สมควรเป็นผู้เต้นที่ดี
.สำราญเต็มที่ไม่อั้น

.ดนตรี.20.Bars.18..19..
20..สวรรค์.มันสวิง
.เสียงจังหวะยิง.สบิ้งสบั้น
.นางฟ้าพาเทวัญ
.คล้อยลอยสวรรค์ชั้นนั้น.ชั้นนี้
.อย่าไปบอกใครเล่าหนา
.ว่าฟ้าโสภาสิ้นดี
.เมื่อหนูคู่กะพี่
.ภิรมย์ชมสีแสงเสียง
.สวรรค์สวิงเรา
.เร้าเอาเร่งเอา.เขย่าสุดเหวี่ยง
.ดาวฟ้าทำตาเอียง
.แล้วเมียงมองเฉียงชะม้อยชะม้าย
.อย่าไปบอกใครเลยหนา
.เขา จะว่าหุยฮาให้อาย
.เขาจะพาว่าบ้าลวดลาย
.ชักฟ้าดินส่ายสุดเหวี่ยง..