สวนดอกไม้

สวนดอกไม้

ฟังเพลง สวนดอกไม้

เนื้อเพลง สวนดอกไม้

ฟ้าส่งเมฆฝน เปล่งสำเนียง
เปี่ยมความหมายให้เธอฟัง
และผู้คนส่งเสียงเพลงให้ครื้นเครง
เธอได้ยินมันหรือเปล่า

กาลเวลาโบกโชย สายลมพัดผ่าน
(ที่เคยแผ่วเบา)

ความงดงามรอบกายคำราม
สอดผสานทุกวิญญาณ
ร้องให้มันเป็นเพลงของเรา

ความงดงามที่เคยเงียบงัน
(ความงดงามที่เคยเงียบงัน)
เพียงแค่เธอจะเปิดใจฟัง
เธอจะได้ยินสิ่งนั้น

ดอกไม้บานเมื่อแดดยามเช้า
(ดอกไม้บานเมื่อแดดยามเช้า)
เพียงแค่ใจเราสื่อตรงกัน
เธอจะได้ยินมันหรือเปล่า

ฟ้าผ่าเมฆฝน กลั่นและกรอง
ส่งเป็นเสียงดังกังวาล
ส่งคลื่นเสียงเป็นสัญญาณการค้นหา
สุดขอบฟ้าอวกาศ

กาลเวลาโบกโชย สายลมพัดผ่าน
เธอได้ยินมันหรือเปล่า

ความงดงามที่เคยเงียบงัน
(ความงดงามที่เคยเงียบงัน)
เพียงแค่เธอจะเปิดใจฟัง
เธอจะได้ยินสิ่งนั้น

ดอกไม้บานเมื่อแดดยามเช้า
(ดอกไม้บานเมื่อแดดยามเช้า)
เพียงแค่ใจเราสื่อตรงกัน
เธอจะได้ยินมันหรือเปล่า

เธอได้ยินมันหรือเปล่า
เธอได้ฟังมันหรือเปล่า
เคยได้ยินมันหรือเปล่า
เคยได้ฟังมันหรือเปล่า

เสียงของความเงียบงัน
เสียงตอนดอกไม้บาน
เสียงความคิดของเธอ
เสียงความคิดของเรา

Hey! ได้ยินไหมฟังสรรพเสียง
จากทางซ้ายและจากทางขวา
จากตรงนี้ จากตรงโน้น
ฟังสิเธอ โอ้ฟังสิเธอ

ได้ความหมายของสรรพเสียง
จากทางซ้ายและจากทางขวา
จากตรงนี้ จากตรงโน้น
ฟังสิเธอ โอ้ฟังสิเธอ

ฟังสิเธอ โอ้ฟังสิเธอ

ฟังสิเธอโอ้ฟังสิเธอ

เธอได้ยินมันหรือเปล่า