สวดมนต์ขอแฟน

สวดมนต์ขอแฟน

เนื้อเพลง สวดมนต์ขอแฟน

พุทธังสะระนังคัจฉามิ
ธรรมมังสะระนังคัจฉามิ
สังฆังสะระนังคัจฉามิ
….ดนตรี…..
ก่อนนอน
สวดทุกวันทุกวัน
เพื่อให้จอมขวัญ
รักมั่น ไม่เสื่อมไม่คลาย
จึงโหม
สวดมนต์เช้าเพลเย็นบ่าย
เพื่อผูกมัดใจ
ทรามวัย เอาไว้นั่นเออ
.หมั่นเพียร
สวดทุกเช้าทุกเย็น
เพื่อช่วยเบี่ยงเบน
เขาใครให้ไปไกลเธอ
ขัดขวาง
ปิดทางห้ามใครพบเจอ
ก็เพราะว่าเธอ
สวยดี และถูกชะตา
.จะ ไม่ยอมให้ใคร
มาพรากทรามวัย
เพื่อนำไป วิวาห์
ก็เพราะว่าน้อง
ถูกจองไว้หลายเวลา
จึงอยากจะยอม
จะยอมให้ใครนั้นมา
พูดจา กับแก้วตาบอกตรงๆ
.บ่ายเย็น
สวดไม่เว้นขอพร
กราบไหว้วิงวอน
ขอพร ไปยังอินทร์องค์
หากแม้น
เผอิญได้เคียงอนงค์
จะแทนอินทร์องค์
ด้วยการ บวชสักเจ็ดวัน
.พุทธังสะระนังคัจฉามิ
ธรรมมังสะระนังคัจฉามิ
สังฆังสะระนังคัจฉามิ
….ดนตรี…..
จะ ไม่ยอมให้ใคร
มาพรากทรามวัย
เพื่อนำไป วิวาห์
ก็เพราะว่าน้อง
ถูกจองไว้หลายเวลา
จึงอยากจะยอม
จะยอมให้ใครนั้นมา
พูดจา กับแก้วตาบอกตรงๆ
.บ่ายเย็น
สวดไม่เว้นขอพร
กราบไหว้วิงวอน
ขอพร ไปยังอินทร์องค์
หากแม้น
เผอิญได้เคียงอนงค์
จะแทนอินทร์องค์
ด้วยการ บวชสักเจ็ดวัน
.พุทธังสะระนังคัจฉามิ
ธรรมมังสะระนังคัจฉามิ
สังฆังสะระนังคัจฉามิ
.พุทธังสะระนังคัจฉามิ
ธรรมมังสะระนังคัจฉามิ
สังฆังสะระนังคัจฉามิ