สยามเมืองยิ้ม

สยามเมืองยิ้ม

เนื้อเพลง สยามเมืองยิ้ม

นานาเอ่ยนาม
ยิ้มสยามนั้นนามประเทือง
เขตแดนแคว้นงามทั้งเมือง
รองเรืองเมืองทองของเรา
เพราะรอยยิ้มเอย
S.I.A.M.
S.I.S.I.A.M.
S.I.A.M.
S.I.S.I.A.M.
ไหนไหนยิ้มอยู่ไหน
ทำยังไงหาดูไม่มี
ยิ้มยิ้มไม่มีขาย
ทำเองเลยของฟรี
ยิ้มยิ้มทักกันไว้
แปลเป็นไทยว่าคนใจดี
ยิ้มยิ้มยิ้มเอาไว้
คอยแทนความหวังดี
ยิ้มมุมปาก
ยิ้มน้อยรึยิ้มในใจ
เพราะอยู่เมืองยิ้มยิ้มนะ
ยิ้มนิดอีกนิด
Siam Siam
อยู่ตรงไหนใครใครก็ยิ้ม
Siam Siam
ร้อนรึหนาวทั้งใจก็อิ่ม
Siam Siam
อบอุ่นใจเจอใครก็ยิ้ม
Siam Siam
ความสุขไม่เคยไปไหน
S.I.A.M.
S.I.S.I.A.M.
ยิ้มยิ้มยิ้มเอาไว้
ใจสบายแถมยังดูดี
ยิ้มยิ้มยิ้มวันไหน
ใจเย็นเลยเชื่อสิ
ยิ้มยิ้มทักกันไว้
แปลเป็นไทยว่าคนใจดี
ยิ้มยิ้มยิ้มเอาไว้
คอยแทนความหวังดี
ยิ้มมุมปาก
ยิ้มน้อยรึยิ้มในใจ
เพราะอยู่เมืองยิ้มยิ้มนะ
ยิ้มนิดอีกนิด
Siam Siam
อยู่ตรงไหนใครใครก็ยิ้ม
Siam Siam
ร้อนรึหนาวทั้งใจก็อิ่ม
Siam Siam
อบอุ่นใจเจอใครก็ยิ้ม
Siam Siam
ความสุขไม่เคยไปไหน
S.I.A.M.
S.I.S.I.A.M.
NA NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
ยิ้มมุมปาก
ยิ้มน้อยรึยิ้มในใจ
เพราะอยู่เมืองยิ้มยิ้มนะ
ยิ้มนิดอีกนิด
Siam Siam
อยู่ตรงไหนใครใครก็ยิ้ม
Siam Siam
ร้อนรึหนาวทั้งใจก็อิ่ม
Siam Siam
อบอุ่นใจเจอใครก็ยิ้ม
Siam Siam
ความสุขไม่เคยไปไหน
Siam Siam
อยู่ตรงไหนใครใครก็ยิ้ม
Siam Siam
ร้อนรึหนาวทั้งใจก็อิ่ม
Siam Siam
อบอุ่นใจเจอใครก็ยิ้ม
Siam Siam
ความสุขไม่เคยไปไหน
นานาเอ่ยนาม
ยิ้มสยามนั้นนามประเทือง
เขตแดนแคว้นงามทั้งเมือง
รองเรืองเมืองทองของเรา
เพราะรอยยิ้มเอย