สมชายบ้านนอก

เนื้อเพลง สมชายบ้านนอก

วัน ๆ ว่าง ๆ ไม่ค่อยทำไหร
เสร็จงานก็หิ้วนกไปนั่งราวแขวน
คนอื่นที่มีฟงที่มีแฟน
เขามาโหม๋เด็กเที่ยวเต็มผ้าหนนแหมดฉาด

เที่ยง ๆ ก็เดินไปที่เรินลุง
ไม่รู้เขาทำอะไรนั่งก่อไฟกันรึง ๆ
มันเป็นกิจกรรมหนึ่ง
ยามว่างเว้นจากงานถึง ของคนบ้านเรา

บังยังไม่เคยทำไหร แกก็นั่งบายใจ ได้แต่นั่งกินท่อม
ไอ้ลุงแกนั้นก็ถูกใจ ว่าง ๆ ไม่ได้ ก็ได้แต่นั่งเคี้ยวท่อม
มันเป็นชีวิตบ้านนา บ้านเรา ที่มาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นยาย

เราหนิดกับเรินโน้น เราหนิดกับเรินนี้
เราไปนั่งคลุกคลี เที่ยวนั่งทู่ทีตามหน้าเริน
พอมีความรัก แต่ทำไหรไม่ได้
ก็ได้แต่นั่งคบนั่งหมาย นั่งราย ๆ ที่หน้าเริน
ได้เขรถเวียนสาว แค่เธอส่งยิ้ม
ก็ทำให้ใจมันฟรุ้งฟริ้ง สุขใจเหลือเกิน
ก็เป็นอย่างนี้ สุขใจกะหลบเริน

บังยังไม่เคยทำไหร แกก็นั่งบายใจ ได้แต่นั่งกินท่อม
ไอ้ลุงแกนั้นก็ถูกใจ ว่าง ๆ ไม่ได้ ก็ได้แต่นั่งเคี้ยวท่อม
มันเป็นชีวิตบ้านนา บ้านเรา ที่มาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นยาย

เราหนิดกับเรินโน้น เราหนิดกับเรินนี้
เราไปนั่งคลุกคลี เที่ยวนั่งทู่ทีตามหน้าเริน
พอมีความรัก แต่ทำไหรไม่ได้
ก็ได้แต่นั่งคบนั่งหมาย นั่งราย ๆ ที่หน้าเริน
ได้เขรถเวียนสาว แค่เธอส่งยิ้ม
ก็ทำให้ใจมันฟรุ้งฟริ้ง สุขใจเหลือเกิน

เราหนิดกับเรินโน้น เราหนิดกับเรินนี้
เราไปนั่งคลุกคลี เที่ยวนั่งทู่ทีตามหน้าเริน
พอมีความรัก แต่ทำไหรไม่ได้
ก็ได้แต่นั่งคบนั่งหมาย นั่งราย ๆ ที่หน้าเริน
ได้เขรถเวียนสาว แค่เธอส่งยิ้ม
ก็ทำให้ใจมันฟรุ้งฟริ้ง สุขใจเหลือเกิน
ใจอยากทำอะไร แค่บายใจ ไปวัน ๆ