สบายสบาย

ฟังเพลง สบายสบาย

https://youtube.com/watch?v=buIYpK0Gxa8

เนื้อเพลง สบายสบาย

..สบาย สบาย ถูกใจ ก็คบ กันไป
เพราะฉัน เป็น คน ไม่สน อะไร
ไม่เคย คิด กวน ใจใคร
สบาย สบาย (สบาย สบาย)
หากเรา จะคบ กันไป (คบกันไป)
ฉันขอ เพียงความ รักและ จริงใจ
ไม่เคย ต้อง การ อะไร
สบาย สบาย
แล้ว เธอ ก็คง เข้าใจ
เรานั้น จะอยู่ เรียนรู้ กันไป
จะทุกข์ จะสุข เพียงไหน
สบาย สบาย
แม้ วัน ใด ที่ใจ เธอเปลี่ยน
ไม่เห็น จะแปลก เมื่อรู้ จากปาก
ว่าคิด จะจาก ฉันไป
ก็คง เข้า ใจ ว่าเธอ ต้อง ไป
ก็คง เสีย ใจ และ คง เสียดาย
แต่ก็ยังสบาย (สบาย สบาย)
หากเธอ จะทิ้ง กันไป (ทิ้งกันไป)
เพราะฉัน เป็น คน ไม่ฝืน ใจใคร
ก็คง เลิกลา กันไป แบบ สบาย
ดนตรี 16 Bars..14…15…
16.สบาย สบาย แล้วเธอ ก็คง เข้าใจ
เรานั้น จะอยู่ เรียนรู้ กันไป
จะทุกข์ จะสุข เพียงไหน
สบาย สบาย
แม้ วัน ใด ที่ใจ เธอเปลี่ยน
ไม่เห็น จะแปลก เมื่อรู้ จากปาก
ว่าคิด จะจาก ฉันไป
ก็คง เข้าใจ ว่าเธอ ต้องไป
ก็คง เสีย ใจ และ คง เสียดาย
แต่ก็ยัง สบาย (สบาย สบาย)
หากเธอ จะทิ้ง กันไป (ทิ้งกันไป)
เพราะฉัน เป็น คน ไม่ฝืน ใจใคร
ก็คง เลิก ลา กันไป แบบ สบาย
ฮืม…ฮืม…