สงสารหมอนข้าง

สงสารหมอนข้าง

เนื้อเพลง สงสารหมอนข้าง

.เข้าบ่อนนอนเห็นหมอนข้าง
คือจั่งมันคอยทาง
คือสิถ่าเจ้าของเก่า
เห็นแล้วพาใจเหงา
คิดเห็นหน้าผู้ซื้อ
เหลือไว้แต่กลิ่นไอ
หมอนเอ้ยหมอน
หมอนเอ้ยหมอน
คันแม่นเจ้าปากได้
ฮอดสิบอกฮอดความหมอง
แทบน้ำตาไหลนอง
เบิ่งแต่หมอนได้นอน กลุ้ม
….ดนตรี…..
จั่งซี่ล่ะหนอ
สมพอเพิ่นถามเพิ่นส่อ
นอนคนเดียวได้บ่
ถ้าบ่มีน้องประคองฝัน
มีน้องพี่สุข
กลัวพี่มีทุกข์เมื่อจากกัน
บ่ฮู้ว่าคำถามนั้น
มันซิมีเลศนัย
.คิดพ้อเลิกงาน
พากันย่างซื้อหมอนข้าง
ดีใจกันสองทาง
ได้หมอนข้างใบใหม่
นอนก่าย นอนกอดนอนหอม
ความฮักเฮาถนอม
พร้อมเอาใจใส่
เว้าอ้อยเว้าอิ่ง
ที่แท้เจ้าสิไป
เพิ่งมาคิดได้
ตอนเจ้าหนีตามชาย
.หนีไกลอ้าย
ไกลอ้ายกายใจเจ้าห่าง
ต่างหน้าซูมื้อนี่มีตั้งแต่หมอน
ภาพสะท้อนเก่าๆหลอนใจ
คนอยู่ไกลสิฮู้จักบ่น้อ
ว่าผู้หลังนอนกลุ้ม
กุมหัวไว้ บีบขมับสองทาง
คางก้มเกยเข่า
เห็นหมอนเศร้าๆ
คือเจ้าสิอ่วยมา
.หมอนข้างหนา
เจ้าเว้าบ่เป็น
แต่ก็เห็น เจ้าหมองทั้งใบ
ข้าเป็นคน ข้ามีหัวใจ
ย่อมอ่อนไหวเจ็บช้ำกว่าหมอน
คิดภาพเก่ามันคอยสะท้อน
สงสารหมอนเหลือเกินหัวใจ
.ยามได๋แนมเห็นหมอนข้าง
ยามได๋พี่แนมเห็นหมอนข้าง
คือคอยทางพ้อเจ้าของเก่า
เห็นที่นอนเห็นหมอนเศร้าๆ
ใจแป้ว อยู่บ่เซา
ตั้งแต่เก่าเจ้าอยู่หมอนไส
เจ้าจากไป
หมอนหมองหมอนคล้ำ
แนมเห็นหมอนแล้วหัวใจช้ำ
เป็นหยังใจดำกระทำอ้าย.