สคส

ฟังเพลง สคส

เนื้อเพลง สคส

ส่ง ส.ค.ส.มาให้
สด ชื่น แจ่มใส
สบายสบาย
ด้วยรักผูกพันมากมาย
แทนความหมาย.
ทุกถ้อยคำในหัวใจ
ส่ง ส.ค.ส.มาถึง
เป็นเพลงบทหนึ่ง
ซึ้งซึ้งง่ายง่าย
เราจะยิ้มให้กัน
ฝากใจไว้ให้เธอ
เราจะยิ้มให้กัน
ฝากใจไว้ให้เธอ

ส่ง ส.ค.ส.มาให้
สด ชื่น แจ่มใส
สบายสบาย
ด้วยรักผูกพันมากมาย
แทนความหมาย.
ทุกถ้อยคำในหัวใจ
ส่ง ส.ค.ส.มาถึง
เป็นเพลงบทหนึ่ง
ซึ้งซึ้งง่ายง่าย
เราจะยิ้มให้กัน
ฝากใจไว้ให้เธอ
เราจะยิ้มให้กัน
ฝากใจไว้ให้เธอ
เราจะยิ้มให้กัน
ฝากใจไว้ให้เธอ…