ว.ค.รอรัก

เนื้อเพลง ว.ค.รอรัก

Intro 8 Bars…7…
8…อีกหน่อย เธอก็จะลืมฉัน
วันนั้น ฉันพูดกับเธอไว้
เธอเถียง ว่าเป็นไปไม่ได้
และจะไม่
ลืมฉันเมื่อเรียน ว.ค
ก่อนจาก เธอรับปากแน่นัก
ความรัก ฉันจึงไม่ย่อท้อ
ฉันนี้ ไม่มีเงินเรียนต่อ
ฉันจึงรอ เธอจบ มศว มา
ฉัน เป็นเพียงครูบ้านนอก
มือเปื้อนชอล์ค
เป็นครูไร้ปริญญา
สอน เด็กตามดอยตามป่า
ฉันอุตส่าห์
รอเธอเป็นคู่ชีวี
แต่ข่าว เธอก็กรอกในหู
ฉันรู้ เธอได้กับเศรษฐี
ฉันช้ำ น้ำตารินไหลปี่
ฟ้าเปลี่ยนสี
มือที่จับชอล์คเย็นชา

Solo 8 Bars…7…
8…ฉัน เป็นเพียงครูบ้านนอก
มือเปื้อนชอล์ค
เป็นครูไร้ปริญญา
สอน เด็กตามดอยตามป่า
ฉันอุตส่าห์
รอเธอเป็นคู่ชีวี
แต่ข่าว เธอก็กรอกในหู
ฉันรู้ เธอได้กับเศรษฐี
ฉันช้ำ น้ำตารินไหลปี่
ฟ้าเปลี่ยนสี
มือที่จับชอล์คเย็นชา