วิมานดิน

วิมานดิน

เนื้อเพลง วิมานดิน

ฝากรักเอาไว้
ฝากไปในแสงดวงดาว
ที่ส่องประกายวับวาว วาว
อยู่บนฟากฟ้า
ให้แสงสุกใส
ได้เป็นเสมือนดวงตา
คอยส่องมองเธอด้วยแววตา
แห่งความภักดี.
.เก็บฟ้ามาสาน
ถักทอด้วยรักละมุน
คอยห่มให้เธอได้อุ่น อุ่น
ก่อนนอนคืนนี้
ให้เสียงใบไม้
ขับกล่อมเป็นเสียงดนตรี
คอยกล่อมให้เธอฝันดี ดี
ให้เธอเคลิ้มไป
.เป็นวิมานอยู่บนดิน
ให้เธอได้พักพิง พิง
และนอนหลับไหล
เก็บดาว เก็บเดือน
มาร้อยมาลัย
เก็บหยาดน้ำค้างกลางไพร
มาคล้องใจเราไว้รวมกัน
.ก่อนฟ้าจะสาง
ก่อนจันทร์จะร้างแรมไกล
ยังอยู่กับเธอข้างเคียง กาย
อยู่ในความฝัน
ฝากเสียงกระซิบ
ฝากไปในสายลมผ่าน
ข้ามขอบราตรีที่ยาวนาน
ให้เธอฝันดี
…ดนตรี…
เป็นวิมานอยู่บนดิน
ให้เธอได้พักพิง พิง
และนอนหลับไหล
เก็บดาว เก็บเดือน
มาร้อยมาลัย
เก็บหยาดน้ำค้างกลางไพร
มาคล้องใจเราไว้รวมกัน
.ก่อนฟ้าจะสาง
ก่อนจันทร์จะร้างแรมไกล
ยังอยู่กับเธอข้างเคียง กาย
อยู่ในความฝัน
ฝากเสียงกระซิบ
ฝากไปในสายลมผ่าน
ข้ามขอบราตรีที่ยาวนาน
ให้เธอฝันดี
ให้เธอได้อบอุ่น
และนอนฝันดี
ให้เธอได้อบอุ่น
อยู่ในวิมาน