วางชีวิตไว้กับคนนี้

วางชีวิตไว้กับคนนี้

เนื้อเพลง วางชีวิตไว้กับคนนี้

ดนตรี..6..Bars
4…5…6
มองถนน รถรา และฟ้ากว้าง
เมฆบางบาง
ไม่เคยเห็นงดงามเท่านี้
ทุกอย่างเหมือนเดิม
ที่ไม่เหมือนคือใจที่มี
รู้สึกโชคดี
เธอเป็นเหมือนคำตอบ
ว่ามีไหมซักคนเกิดมาคู่กัน
อยากจะใช้ชีวิตที่เหลือ
กับเธอคนนี้..เหลือเกิน
ใจมันดังบอกฉัน
เธอได้ยินไหม..หือ
พร้อมทุ่มเทหมดใจ
เคียงข้างเธอเฝ้าคอยกุมมือ
เธอคือรักสุดท้ายของใจ
จะขอวางชีวิตไว้กับคนนี้
เธอเท่านั้น เติมเต็มที่ฉันขาด
ภาพขาวดำ กลับมีสี
เพราะเธอเชื่อไหม
หัวใจครึ่งนึง
บอกคิดถึงถ้าเธอไปไกล
ครึ่งดวงเงียบไป
มันกระซิบอะไร
มาใกล้ใกล้ฉันแล้วลองฟังซิฟัง
อยากจะใช้ชีวิตที่เหลือ
กับเธอคนนี้..เหลือเกิน
ใจมันดังบอกฉัน
เธอได้ยินไหม..หือ
พร้อมทุ่มเทหมดใจ
เคียงข้างเธอเฝ้าคอยกุมมือ
เธอคือรักสุดท้ายของใจ
จะขอวางชีวิตไว้กับคนนี้
ดนตรี..8..Bars
6…7…8
อยากจะใช้ชีวิตที่เหลือ
กับเธอคนนี้..เหลือเกิน
ใจมันดังบอกฉัน
เธอได้ยินไหม..หือ
พร้อมทุ่มเทหมดใจ
เคียงข้างเธอเฝ้าคอยกุมมือ
เธอคือรักสุดท้ายของใจ
จะขอวางชีวิตไว้กับคนนี้