วัยสาว

วัยสาว

เนื้อเพลง วัยสาว

……………
ดนตรี..8..BARS
6…7…8
ย่างเข้าสู่วัยสาว
นั่งนอนปวดร้าว
ลมหนาวพัดล่อง
หนาวลมห่มผ้าก็หาย
แต่นี่หนาวใจไร้คู่ครอง
เหมือนปี่ขาดกลอง
นักร้องขาดไมค์
อยากมีคู่คลายหนาว
ค่ำเย็นบ่ายเช้า
คลอเคล้าชิดใกล้
เหมือนเป็นดั่งเช่นคุณหมอ
เจ็บไข้คอยรอเช็คโรคภัย
รับสมัครเพื่อนชายไว้คู่ชีวี
ไม่ต้องรวยล้นฟ้า
หน้าตาไม่ต้องดี
ขอแค่มีทุนรัก
ฝากไว้เต็มบัญชี
หัวใจดวงนี้พร้อมจะยกให้
อยากมีหนุ่มควงแขน
ค้นมาทั่วแดนยังหาไม่ได้
หรือดวงจะต้องนอนหนาว
อิจฉาเพื่อนเรามีคู่ใจ
กามเทพอยู่ไหนช่วยหาให้ที

ดนตรี..8..BARS
6…7…8.
ไม่ต้องรวยล้นฟ้า
หน้าตาไม่ต้องดี
ขอแค่มีทุนรัก
ฝากไว้เต็มบัญชี
หัวใจดวงนี้พร้อมจะยกให้
อยากมีหนุ่มควงแขน
ค้นมาทั่วแดนยังหาไม่ได้
หรือดวงจะต้องนอนหนาว
อิจฉาเพื่อนเรามีคู่ใจ
กามเทพอยู่ไหนช่วยหาให้ที