วัน

เนื้อเพลง วัน

เช้าที่เรารู้ตัวว่าหมอกจางหายไป เริ่มมีความสดใส เมฆฝนพลันจากไป
ฉันทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวาน ราวกับเป็นความฝัน เพียงเราสองคนเท่านั้น

* มันอาจคล้าย เมื่อแดดฉาย เธอก็กลาย เธอกลับหายเลือนไป
มีแต่ฉัน กับคำถาม ถึงเหตุการณ์ที่อาจเป็นแค่ความฝัน

** ความจริงฉันก็คงได้ทำลาย ภาพในใจที่งดงาม สิ่งที่เป็นความรักกับคืนที่
ความจริง ภาพจริงจริงที่มีเธอ ภาพที่ฉันได้สัมผัส จบลงตรงคืนนั้น แค่เพียงครั้งเดียว

พบว่าตัวฉันเองหยุดอยู่ที่ข้างทาง ทางที่เธอกับฉัน เราเดินจับมือกัน
ทุกถ้อยคำที่เธอบอกกับฉันเมื่อวาน ช่างอบอุ่นอ่อนหวาน ปลอบโยนใจของฉัน

( ซ้ำ * , ** )

( ซ้ำ ** )

เพียงครั้งเดียว