วันเก่า

วันเก่า

ฟังเพลง วันเก่า

เนื้อเพลง วันเก่า

มองฟ้า
ที่มีฝนโปรยพัดมา
บางครั้ง หัวใจ รู้สึก

เรื่องราว
ไม่อาจหวนคืนย้อนมา
จากใคร ที่คุ้นเคยในความรู้สึก

แม้จะเลือนลางจากความฝัน
ที่ฉันเคยมีเธอแล้ว
แม้เราจะห่างกันแค่ไหน

ขอ เก็บเอาไว้
ทุกความรู้สึก
อยู่กับฉันตลอดไป

อาจเป็นเพียง
ภาพสุดท้าย ที่เรา
นั้นเคยได้มาพบและผูกพัน

ผ่านมาแล้ว
เรื่องวันเก่า
ความรักนั้น
….ของเรา

แม้จะเลือนลางจากความฝัน
ที่ฉันเคยมีเธอแล้ว
แม้เราจะห่างกันแค่ไหน

ขอ เก็บเอาไว้
ทุกความรู้สึก
อยู่กับฉันตลอดไป

อาจเป็นเพียง
ภาพสุดท้าย ที่เรา
นั้นเคยได้มาพบและผูกพัน

ผ่านมาแล้ว
เรื่องวันเก่า
ความรักนั้น
แค่เพียง อยาก

ขอ เก็บเอาไว้
ทุกความรู้สึก
อยู่กับฉันตลอดไป

อาจเป็นเพียง
ภาพสุดท้าย ที่เรา
นั้นเคยได้มาพบและผูกพัน

ผ่านมาแล้ว
เรื่องวันเก่า (อยู่กับฉันตลอดไป)
ความรักนั้น
จะยัง เก็บไว้

ฉันยังเก็บไว้
ฉันยังเก็บไว้
ฉันยังเก็บไว้