วันหนึ่งที่ไม่ลืม [หนานวั่งเตออี้เทียน]

วันหนึ่งที่ไม่ลืม [หนานวั่งเตออี้เทียน]

ฟังเพลง วันหนึ่งที่ไม่ลืม [หนานวั่งเตออี้เทียน]

เนื้อเพลง วันหนึ่งที่ไม่ลืม [หนานวั่งเตออี้เทียน]

ไม่ ได้เตรียม หัวใจ
ไว้ เจอ
แปลกใจ เมื่อเห็น เธอ
เข้า มา
จะเริง ไหลไฟรัก หรือมา ยา
เธอผู้มา จากไหน
ไม่ ได้เตรียม หัวใจ
รัก เธอ
แต่ ไม่วาย จะเผลอ สุขใจ
เจอะ เธอนั้น วันฟ้า สวย ใส
ฟ้าในใจ อบอุ่น จัง
อย่า วู่วาม เร็วนัก รักจ๋า
แล้ว ฟ้าเท ฝนมา ดั่งหวัง
กอด ฉันซิ จนลืม ร่มกาย
พอ ฝนจาง ร้างกัน
ฉัน ระกำ
ฉาก แห่งความ งดงาม
ประทับ ใจ
สุข เพียงไหน ฝัง ใจ
ฉัน จำ
ฝนมาทีไร ใจฉันครวญคร่ำ
กี่ปีแล้ว จำ ไม่ ลืม
ไม่ ได้เตรียม หัวใจ
ไว้ เจอ
แปลกใจ เมื่อเห็น เธอ
เข้า มา
จะเริง ไหลไฟรัก หรือมา ยา
เธอผู้มา จากไหน
ไม่ ได้เตรียม หัวใจ
รัก เธอ
แต่ ไม่วาย จะเผลอ สุขใจ
เจอะ เธอนั้น วันฟ้า สวย ใส
ฟ้าในใจ อบอุ่น จัง
อย่า วู่วาม เร็วนัก รักจ๋า
แล้ว ฟ้าเท ฝนมา ดั่งหวัง
กอด ฉันซิ จนลืม ร่มกาย
พอ ฝนจาง ร้างกัน
ฉัน ระกำ
ฉาก แห่งความ งดงาม
ประทับ ใจ
สุข เพียงไหน ฝัง ใจ
ฉัน จำ
ฝนมาทีไร ใจฉันครวญคร่ำ
กี่ปีแล้ว จำ ไม่ ลืม