วันนี้มีแต่เธอ

วันนี้มีแต่เธอ

เนื้อเพลง วันนี้มีแต่เธอ

กับชีวิต ทุกวันที่มันพ้นผ่าน
มันทุกข์มันทรมาน
ในแต่ละวันช่างแสนยากเย็น
สิ่งดีดี ไม่คุ้นไม่เคยมองเห็น
ชีวิตไม่มีอะไรที่ดีสักอย่าง
ความหวังมันยังห่างไกล

ตะวันไม่เคยหันมา
ส่องให้ฉันพบความสว่าง
และในทุกครั้งที่มอง
ไม่เคยพบเห็นใครใคร
แต่พอวันหนึ่งที่เธอเข้ามา
เปลี่ยนชีวิตฉันไปมากมาย
และเธอก็คล้ายหนทางสว่างที่ฉันรอ
ฮืม..

ต่อไปนี้ ทุกคืนทุกวันที่ผ่าน
ฉันพร้อมจะทำทุกอย่าง
จะอยู่กับเธอคนนี้ จนตาย
จะดูแล จนวินาที่สุดท้าย
เพราะรู้ไม่มีอะไรทดแทนเธอได้
ชีวิตมีแต่เธอ

ตะวันไม่เคยหันมา
ส่องให้ฉันพบความสว่าง
และในทุกครั้งที่มอง
ไม่เคยพบเห็นใครใคร
แต่พอวันนั้นที่เธอเข้ามา
เปลี่ยนชีวิตฉันไปมากมาย
และเธอก็คล้ายหนทางสว่างที่ฉันรอ
ฮืม..

ต่อไปนี้ ทุกคืนทุกวันที่ผ่าน
ฉันพร้อมจะทำทุกอย่าง
จะอยู่กับเธอคนนี้ จนตาย
จะดูแล จนวินาที่สุดท้าย
เพราะรู้ไม่มีอะไรทดแทนเธอได้
ชีวิตมีแต่เธอ
จะรักจะดีกับเธอ ฮืม..ฮู้..
ชีวิตจะมีแต่เธอ