วันทอง

วันทอง

เนื้อเพลง วันทอง

.สวย ก็ดีแล้วเป็นไง
แต่เธอ รักใครไม่เคยจริง
สวย รักใครแล้วก็ทิ้ง
วันทอง คงมาสิงที่ใจเธอ
คนที่เธอรัก คนที่เธอรัก
นั้นมีมากมายจริงๆ
คนที่เธอทิ้ง คนที่เธอทิ้ง
นั้นเสียใจเท่าไร
.อย่าได้คิดนะว่าฉัน
จะรักเธอจริง
เบื่อเธอแล้วฉันก็ทิ้ง
จะไปแคร์อะไร
อย่าได้คิดนะว่าสน
ก็แค่ดูดีกว่าใคร
สวยแล้วเป็นไง
ถ้าไม่มีรักเดียว
.หวังให้เธอนั้นมีใจ
แต่เธอ รักใครไม่เคยจริง
.สวยรักใครแล้วก็ทิ้ง
วันทองคงมาสิงที่ใจเธอ
..คนที่เธอรัก คนที่เธอรัก
นั้นมีมากมายจริงๆ
คนที่เธอทิ้ง คนที่เธอทิ้ง
นั้นเสียใจเท่าไร
.อย่าได้คิดนะว่าฉัน
จะรักเธอจริง
เบื่อเธอแล้วฉันก็ทิ้ง
จะไปแคร์อะไร
อย่าได้คิดนะว่าสน
ก็แค่ดูดีกว่าใคร
สวยแล้วเป็นไง
.อย่าได้คิดนะว่าฉัน
จะรักเธอจริง
เบื่อเธอแล้วฉันก็ทิ้ง
จะไปแคร์อะไร
อย่าได้คิดนะว่าสน
ก็แค่ดูดีกว่าใคร
สวยแล้วเป็นไง
ถ้าไม่มีรักเดียว.