วันของเรา

วันของเรา

เนื้อเพลง วันของเรา

วันเวลาที่เลยผ่าน อาจทำให้เธอหมดหวัง

การรอคอยที่เนิ่นนาน อาจทำให้เธอท้อใจ

ใช่เธอคนเดียวที่เจอแต่คำว่าแพ้

ใช่เธอคนเดียวที่เคยอ่อนแอและหมดหวัง

เส้นทางไม่โรยกลีบกุหลาบอย่างเธอฝัน

อย่ายอมแพ้มันสักวันจะเป็นวันของเรา

อุปสรรคและขวากหนามใดๆ

ต่อให้หนักสักเพียงไหนอย่าหวั่น

หยุดคำว่าแพ้เลิกทำอ่อนแอยอมแพ้มัน

จงเดินตามฝันสักวันจะเป็นวันของเรา

อุปสรรคและขวากหนามใดๆ

ต่อให้หนักสักเพียงไหนอย่าหวั่น

หยุดคำว่าแพ้เลิกทำอ่อนแอยอมแพ้มัน

จงเดินตามฝันสักวันจะเป็นวันของเรา

หยุดคำว่าแพ้เลิกทำอ่อนแอยอมแพ้มัน

จงเดินตามฝันสักวันจะเป็นวันของเรา