วันของเรา

ฟังเพลง วันของเรา

https://youtube.com/watch?v=UqG_ZP7DyEk

เนื้อเพลง วันของเรา

ถึงวันที่เรา ใฝ่และฝัน
ถึงวันที่เราจะเดิน ด้วยกัน
มองที่ตา เราต่างก็รู้ใจกัน
จะฝ่าฟัน สู่วัน ของเรา
ทุกข์ภัยที่เจอจะหนักดั่งภูเขา
สองเราไม่เคยมีใจ ไหวหวั่น
เราสองคน จะสุขจะทุกข์ เคียงกัน
มีฉัน ก็ต้องมีเธอ
พร้อมจะอดทน เราพร้อมใจเดินตากฝน
พร้อมผจญ เดินฝ่าลม พายุร้าย
แม้วันที่เราจะเหนื่อย เพียงไหน
สองมือก็จูงกันไป ไม่หวั่น
ใจสองเรา ไปสู่จุดหมายเดียวกัน
มีฉัน ก็ต้องมีเธอ

จะอดทน
เราพร้อมใจเดินตากฝน
พร้อมผจญ เดินฝ่าลม พายุร้าย
ทุกข์ภัยที่เจอจะหนักดั่งภูเขา
สองเราไม่เคยมีใจ ไหวหวั่น
เราสองคน จะสุขจะทุกข์ เคียงกัน
ฝ่าฟัน สู่วัน ของเรา
แม้วันที่เราจะเหนื่อย เพียงไหน
สองมือก็จูงกันไป ไม่หวั่น
ใจสองใจ ไปสู่จุดหมาย เดียวกัน
มีฉันก็ต้องมีเธอ
แม้วันที่เราจะเหนื่อยเพียงไหน
สองมือก็จูงกันไป ไม่หวั่น
ถึงวันที่เรา ใฝ่และฝัน
ถึงวันที่เราจะเดินด้วยกัน ตลอดไป