วอน

เนื้อเพลง วอน

Intro…………
..เมื่อ เขา เปลี่ยน ใจ
แล้วจะทำอย่างไร
ใจ เรา เอ๋ย
ได้ แต่ช้ำไปอย่างเคย
วอน พร่ำ เอ่ย
เขาไม่เคย จะ เมต–ตา
..ให้ เขา เปลี่ยน ไป
ใจ เขาดำเพียงใด
ใคร จะ ว่า
เกิด เป็นเขาตลอดมา
มีชัยทุกวันเวลา
เพราะเกิดมา เป็น ชาย
..น้ำตาผู้หญิง หลั่งริน
ถวิลดูบ้าง ได้ ไหม
เธอ ร้อง ไห้
เพราะใคร สร้าง กรรม
..ให้ หญิง เถอะ ชาย
ใจคิดคอยทำลาย
ใจ ที่ ดำ
ต่อ ไปนี้ เลิกก่อกรรม
ให้ หญิง ตา ดำๆ
พ้นเวรกรรม เสีย ที
…….น้ำตาผู้หญิง หลั่งริน
ถวิลดูบ้าง ได้ ไหม
เธอ ร้อง ไห้
เพราะใคร สร้าง กรรม
..ให้ หญิง เถอะ ชาย
ใจคิดคอยทำลาย
ใจ ที่ ดำ
ต่อ ไปนี้ เลิกก่อกรรม
ให้ หญิง ตา ดำๆ
พ้นเวรกรรม เสีย ที..