ลูกสาวกำนัน

ลูกสาวกำนัน

เนื้อเพลง ลูกสาวกำนัน

ดนตรี.9.Bars.6..7..
.8.น้องเป็นลูกสาวกำนัน
ช่างโสภาลาวัลย์
เปรียบดวงจันทร์เฉิดฉาย
เจ้าไปเรียน
โรงเรียนเสริมสวยในกรุง
กลับบ้านนาท้องทุ่ง
ฟุ้งไปหมดทั้งกาย แถมยังมากับชาย
ใครก็ไม่รู้ พี่แค่เพียงแอบดู ใจวูหาย
เห็นเดินคลอคู่นาง ไม่ห่างกาย
คงเป็นชายที่หมายชื่นชม
นิยมรักใคร่ ใจปอง
น้องเอยพี่ช้ำดวงแด
ต้องฝืนทนยืนแล
เฝ้าชะแง้แอบมอง
ช่วยทำนา กำนันพ่อน้องแรมปี
เฝ้าคอยนับวันน้องพี่ นี้จะกลับคุ้มครอง
เพราะดวงใจแอบปอง
น้องเจ้าก็รู้ พ่อกำนันเชิดชู ให้สู่หา
แล้วทำไมเจ้าควง ชายอื่นมา
ในอุราพี่ช้ำระบม
ระทมเพราะลูกกำนัน

ดนตรี..solo….
..น้องเอยพี่ช้ำดวงแด
ต้องฝืนทนยืนแล
เฝ้าชะแง้แอบมอง
ช่วยทำนา กำนันพ่อน้องแรมปี
เฝ้าคอยนับวันน้องพี่ นี้จะกลับคุ้มครอง
เพราะดวงใจแอบปอง
น้องเจ้าก็รู้ พ่อกำนันเชิดชู ให้สู่หา
แล้วทำไมเจ้าควง ชายอื่นมา
ในอุราพี่ช้ำระบม
ระทมเพราะลูกกำนัน..