ลืมอ้ายบ่ลง

ลืมอ้ายบ่ลง

เนื้อเพลง ลืมอ้ายบ่ลง

ลืมอ้ายบ่ลง
ยังคงคึดฮอดตลอด
คึดฮอดฮอยกอด
คึดฮอดคำหวานผ่านหู
ถึงตัวต้องจาก
พรากไปบ่ได้เคียงคู่
แต่ว่าอ้ายนั้นคงอยู่
ในใจของน้องเรื่อยมา.
.ลืมอ้ายบ่ลง
ยังคงฮักอ้ายตลอด
เหมือนคนตาบอด
ฮักบ่ลืมหูลืมตา
อ้ายคงสิลืม
หมดแล้วซึ่งคำสัญญา
ส่วนน้องนั้นยังค้างคา
ที่ใจจำไว้เสมอ
.ถึงวันโลกแตก
ฟ้าแยกให้เราห่างกัน
ความฮักเฮาขาดสะบั้น
แม่พ่ออ้ายนั้นห้ามเจอ
น้องมันทุกข์ยาก
ลำบากบ่คู่ควรเธอ
จึงตัดสินใจเสนอ
จากไปไม่มีข้อแม้.
.ลืมอ้ายบ่ลง
ยังคงคึดฮอดตลอด
อยากลืมฮอยกอด
ผู้ชายคนนั้นจริงแท้
บ่คิดโทษไผ
น้องพ้อเข้าใจพ่อแม่
คาใจน้องก็เพียงแต่
เป็นหยังจังลืมบ่ลง
….ดนตรี…..
ลืมอ้ายบ่ลง
ยังคงคึดฮอดตลอด
อยากลืมฮอยกอด
ผู้ชายคนนั้นจริงแท้
บ่คิดโทษไผ
น้องพ้อเข้าใจพ่อแม่
คาใจน้องก็เพียงแต่
เป็นหยังจังลืมบ่ลง