ลืมทำเป็นลืม

ลืมทำเป็นลืม

เนื้อเพลง ลืมทำเป็นลืม

….ลืม ทำเป็นลืม ทำเป็นลืม
ทำเป็นลืม ทำเป็นลืม
ทำเป็นลืม
ทำเป็นหลง ทำเป็น ลืม
ลืม ทำเป็นลืม ทำเป็นลืม
ทำเป็นลืม ทำเป็นลืม
ทำเป็นลืม
ทำเป็นหลง ทำเป็น ลืม
บ้าน อยู่ที่ตรงไหน
อยู่ติด ถนน ใด
อยู่ตรอก อยู่ซอยไหน
เธอ จำได้ ไหม
เลข ที่เท่า ไร
เบอร์ โทรติดต่อฉัน
เลขหมาย อะไร
อยากเจอะ กับตัวฉัน
ต้องไป ที่ไหน
เมื่อไร ทำเป็นลืม
ลืม ทำเป็นลืม ทำเป็นลืม
ทำเป็นลืม ทำเป็นลืม
ทำเป็นลืม
ทำเป็นหลง ทำเป็น ลืม
ลืม ทำเป็นลืม ทำเป็นลืม
ทำเป็นลืม ทำเป็นลืม
ทำเป็นลืม
ทำเป็นหลง ทำเป็น ลืม
แรก เจอะกันตรงไหน
(เย๊ เย เย)
เอ่ยปาก มาว่าไง
(เย๊ เย เย)
ฝากบอก ในจดหมาย
ป.ล.ข้าง ท้าย
เธอ ลงว่า ไง
ตั้ง แต่มีคนนั้น
(เย๊ เย เย)
อยู่ชิด เคียงกาย
(เย๊ เย เย)
แอบหลบ ไปทางไหน
แค่ทาย แค่ทัก ซักคำ ยังดี
ลืม ทำเป็นลืม ทำเป็นลืม
ทำเป็นลืม ทำเป็นลืม
ทำเป็นลืม
ทำเป็นหลง ทำเป็น ลืม
ลืม ทำเป็นลืม ทำเป็นลืม
ทำเป็นลืม ทำเป็นลืม
ทำเป็นลืม
ทำเป็นหลง ทำเป็น ลืม
ยา แก้ลืม ก็คง เอาไม่อยู่
ดู ท่าทาง ตั้งใจ
อยากลืมฉัน….
Solo 7 Bars…6…
7… แรก เจอะกันตรงไหน
(เย๊ เย เย)
เอ่ยปาก มาว่าไง
(เย๊ เย เย)
ฝากบอก ในจดหมาย
ป.ล.ข้าง ท้าย
เธอ ลงว่า ไง
ตั้ง แต่มีคนนั้น
(เย๊ เย เย)
อยู่ชิด เคียงกาย
(เย๊ เย เย)
แอบหลบ ไปทางไหน
แค่ทาย แค่ทัก ซักคำ ยังดี
ลืม ทำเป็นลืม ทำเป็นลืม
ทำเป็นลืม ทำเป็นลืม
ทำเป็นลืม
ทำเป็นหลง ทำเป็น ลืม
ลืม ทำเป็นลืม ทำเป็นลืม
ทำเป็นลืม ทำเป็นลืม
ทำเป็นลืม
ทำเป็นหลง ทำเป็น ลืม
ลืม ทำเป็นลืม ทำเป็นลืม
ทำเป็นลืม ทำเป็นลืม
ทำเป็นลืม
ทำเป็นหลง ทำเป็น ลืม
ลืม ทำเป็นลืม ทำเป็นลืม
ทำเป็นลืม ทำเป็นลืม
ทำเป็นลืม
ทำเป็นหลง ทำเป็น ลืม