ลึกสุดห้วง (The Deepest)

ลึกสุดห้วง (The Deepest)

เนื้อเพลง ลึกสุดห้วง (The Deepest)

ที่ตรงนี้ มันมีแต่ความว่างเปล่า
ที่ตรงนี้ แม้มันจะสุดแสนไกล
แต่ก็คงไม่ไกลเกินไป ที่ฉันจะกลับไปหาเธอ

แม้ว่าวันเวลา จะผ่านไปนานเท่าไหร่
และแม้ว่ามันจะไกลแค่ไหน ฉันก็ยังจะรักเธอ

ในนาทีสุดท้าย แม้เวลาจะห่าง แสนไกล
และสิ่งสุดท้าย ก่อนที่แสงนั้นจะดับ หายไป
แต่ในห้วงแห่งฝัน ที่นั้นจะมีแต่ฉันกับเธอ

แม้ว่าวันเวลา จะผ่านไปนานเท่าไหร่
และแม้ว่ามันจะไกลแค่ไหน ฉันก็ยังจะรักเธอ

ในนาทีสุดท้าย แม้เวลาจะห่าง แสนไกล
และสิ่งสุดท้าย ก่อนที่แสงนั้นจะดับ หายไป
แต่ในห้วงแห่งฝัน ที่นั้นจะมีแต่ฉันกับเธอ

ในนาทีสุดท้าย คล้ายว่าเราจะหยุด หายใจ
และสิ่งสุดท้าย ก่อนที่ฉันนั้นจะหลับไหลไป
แต่ในห้วงแห่งฝัน ที่นั้นจะมีแต่ฉัน

สุดท้าย แม้เวลาจะห่าง แสนไกล
และสิ่งสุดท้าย ก่อนที่แสงนั้นจะดับ หายไป
แต่ในห้วงแห่งฝัน ที่นั้นจะมีแต่ฉันกับเธอ