ลึกซึ้ง

ลึกซึ้ง

เนื้อเพลง ลึกซึ้ง

เธอคงดู ไม่ออก
ว่าฉัน คิด ยังไง
รักเธอแบบไหน ดูไม่ เข้าใจ
ฉันก็ดู ไม่ออก
ว่าเธอ คิด ยังไง
ซ่อนคำว่ารัก เอาไว้ ที่ใด
รอ แต่เธอนะ
เปิดเผย ความจริง
อย่าปล่อยฉัน
แอบรัก เธอไป อย่างนี้
โอ่ โฮ รักของฉันนั้นลึก
รักของฉันนั้นซึ้ง
ลึกซึ้ง เพื่อ เธอ
รักของเธอจะลึก
รักของเธอจะซึ้ง
เหมือนฉัน รึเปล่า
ฮื้อ ฮือ รักของฉันนั้นลึก
รักของฉันนั้นซึ้ง
เกิดเป็น รัก เรา
หวัง ว่าหัวใจ
เธอจะคิด เหมือนกัน
….ถ้าเธอยัง ไม่บอก
เก็บรัก ไว้ เรื่อยไป
รักที่ซ่อน อยู่ลึก
อาจไม่ ซึ้งใจ
รอ แต่เธอนะ
เปิดเผย ความจริง
อย่าปล่อยฉัน
แอบรัก เธอไป อย่างนี้
โอ่ โฮ รักของฉันนั้นลึก
รักของฉันนั้นซึ้ง
ลึกซึ้ง เพื่อ เธอ
รักของเธอจะลึก
รักของเธอจะซึ้ง
เหมือนฉัน รึเปล่า
ฮื้อ ฮือ รักของฉันนั้นลึก
รักของฉันนั้นซึ้ง
เกิดเป็น รัก เรา
หวัง ว่าหัวใจ
เธอจะคิด เหมือนกัน
..โอ่ โฮ รักของฉันนั้นลึก
รักของฉันนั้นซึ้ง
ลึกซึ้ง เพื่อ เธอ
รักของเธอจะลึก
รักของเธอจะซึ้ง
เหมือนฉัน รึเปล่า
ฮื้อ ฮือ รักของฉันนั้นลึก
รักของฉันนั้นซึ้ง
เกิดเป็น รัก เรา
หวัง ว่าหัวใจ
เธอจะคิด เหมือนกัน
(รักของฉันนั้นลึก)
รักของฉันนั้นซึ้ง
ลึกซึ้ง เพื่อ เธอ
รักของเธอจะลึก
รักของเธอจะซึ้ง
เหมือนฉัน รึเปล่า
ฮื้อ ฮือ รักของฉันนั้นลึก
รักของฉันนั้นซึ้ง
เกิดเป็น รัก เรา
หวัง ว่าหัวใจ
เธอจะคิด เหมือนกัน