ลำพัง

ลำพัง

ฟังเพลง ลำพัง

เนื้อเพลง ลำพัง

อยู่เพียงลำพัง ปล่อยให้สายลมปลิวไปสุดตา
เปิดเพลงเบา ๆ กล่อม
อีกวันที่ฉันเหงา กำลังผ่านมา

อาจดูคล้ายใครคนอื่น จริงก็เหมือนคนอื่น
เพียงแต่ข้างในฉันร้าวราน

มองความรักค่อย ๆ ผ่าน เดินมาแล้วเดินไป
เดินผ่านเข้ามาแล้วเดินไป

อยู่เพียงลำพัง รักที่มีได้ผ่านพ้นไป
อยู่กับความจริง เหมือนทำดีเท่าไร
เหมือนยิ่งไม่มีใคร ทิ้งให้ใจฉันยังว่างเปล่า

เปรียบการเดินทาง
ก่อนเคยให้แสงดาวนำทาง ยังจุดหมาย
ผ่านวันเวลา ผ่านคำสัญญา ที่กำลังเปลี่ยนไป

และสุดท้าย ท่ามกลางหมู่ดาว เธอก็ลาก่อน
ทางที่ร่วมเดิน ต้องเริ่มใหม่

มองความรักค่อย ๆ ผ่าน เดินมาแล้วเดินไป
เดินผ่านเข้ามา แล้วก็เลยไป

อยู่เพียงลำพัง รักที่มีได้ผ่านพ้นไป
อยู่กับความจริง แม้ทำดีเท่าไร
เหมือนยิ่งไม่มีใคร ทิ้งให้ใจฉันยังว่างเปล่า

และสุดท้าย ท่ามกลางหมู่ดาว เธอก็ลาก่อน
ทางที่ร่วมเดิน ต้องเริ่มใหม่

มองความรักค่อย ๆ ผ่าน เดินมาแล้วเดินผ่าน
เดินผ่านเข้ามา แล้วก็เลยไป

อยู่เพียงลำพัง รักที่มีได้ผ่านพ้นไป
อยู่กับความจริง แม้ทำดีเท่าไร
เหมือนยิ่งไม่มีใคร ทิ้งให้ใจฉัน

อยู่เพียงลำพัง รักให้มันได้ผ่านพ้นไป
อยู่กับความรู้สึกจริง แม้ทำดีเท่าไร
เหมือนยิ่งไม่มีใคร ทิ้งให้ใจฉัน

อยู่เพียงลำพัง ช้ำไม่นานก็ผ่านพ้นไป
เก็บความทรงจำ ทิ้งให้ไกลออกไป
เพราะยิ่งนานเท่าไร ทั้งหัวใจก็ยังว่างเปล่า