ลา ลา ลา

ลา ลา ลา

เนื้อเพลง ลา ลา ลา

กลับ บ้านก่อน
ตรง ไปเข้าที่นอน
ต้องกลับไปพักผ่อน
นอน กันบ้างละกัน
ต้องกลับไปบ้านก่อน
ตอน ยังเห็นพระจันทร์
ไม่อยากเป็นค้างคาว
นอน ดูฟ้าทั้งคืน
ลา ล่ะนะ ล่ะนะ
แต่ไปไม่นานจริงๆ.
ลา ล่ะนะ ล่ะนะ
พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่
เจอะกันแน่นอน
ลันลัน ลา ลา ลาลาลา
ลันลัน ลา ลา ลาลาลา
ลันลัน ลา ลา ลาลาลา
ลันลัน ลา ลา ลาลาลา
ห่าง สักหน่อย
เราจะคิดถึงกัน
แต่ห่างไม่ถึงวัน
คง ไม่ถึงละเมอ
อยู่ห่างกันนิดหน่อย
คอย กันได้นะเธอ
เมื่อกลับมาพบเจอ
เธอ มีฉันเหมือนเดิม
ลา ล่ะนะ ล่ะนะ
แต่ไปไม่นานจริงๆ.
ลา ล่ะนะ ล่ะนะ
พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่
เจอะกันแน่นอน
ลันลัน ลา ลา ลาลาลา
ลันลัน ลา ลา ลาลาลา
ลันลัน ลา ลา ลาลาลา
ลันลัน ลา ลา ลาลาลา
ลา ล่ะนะ ล่ะนะ
แต่ไปไม่นานจริงๆ.
ลา ล่ะนะ ล่ะนะ
พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่
เจอะกันแน่นอน
ลันลัน ลา ลา ลาลาลา
ลันลัน ลา ลา ลาลาลา
ลันลัน ลา ลา ลาลาลา
ลันลัน ลา ลา ลาลาลา