ลาวดวงดอกไม้

ลาวดวงดอกไม้

ฟังเพลง ลาวดวงดอกไม้

เนื้อเพลง ลาวดวงดอกไม้

ช.เพลินยามเมื่อเราเดินกันไป
.สองรักเรา.เคียงใกล้
.เพลินฤทัย.สุขสันต์..
ญ.ฟังคำที่ พี่พร่ำ รำพัน
.น้อง คิดไป ใจหวั่น
.กลัวจะผัน เปลี่ยนไป
ช.โอ้ พุ่มพวง
.มิลวง เจ้าดวงดอกไม้
ญ.ฟัง ฟัง ไป
.น้ำใจ คงไม่ แน่นอน
ช.โอ้ดวงใจ ขอให้ฟังก่อน
.แง่งอน ไปใย
ญ.มีรักเดียว แล้วเที่ยวมอบให้
.แม้นสมใจ แล้วจร
ช.โอ้ กระไร น้องช่างงอน
ญ.ใยพี่ มาพร่ำ อ้อนวอน
.ถอย ออกไป
ช.น้องเคืองด้วยเรื่องอันใด
ญ.น้องเกรงว่าจะรักไม่จริง
ช.รักเจ้า ไม่คิดทอดทิ้ง
ญ.ทุกสิ่ง จริงหรือ พูดมา
ช.จะเอา อะไรสัญญา
.บอกมา อย่าคิด ข้องใจ
ญ.น้องขอเพียงรักเดียวชื่นใจ
.มิยอมให้ ใครปอง
ช.ชื่น ชื่น ฤทัย
.มีน้องมาเชย มาชม
ญ.อุ๊ย อย่ามาดอม มาดม
.ชมน้อง ดังมวลมาลี
ช.ชื่น ชื่น ฤทัย
.มีน้องมาเชย มาชม
ญ.อุ๊ย อย่ามาดอม มาดม
.ชมน้อง ดังมวลมาลี
ช.พี่ดม หวังชมชื่นใจ
.ไม่จากไกล ทิ้งให้เสื่อมศรี
ญ.หากจริงเหมือนคำพี่นี้
.ก็มี หวังที่ ชื่นฉ่ำ
ช.จะยอม จะฟังทุกคำ
.กลัวน้อง จะช้ำจิตใจ
พร้อม สองรักเรานั้นคงอยู่ได้
.เพราะดวงใจตรงกัน
ช.ชื่น ชื่น ฤทัย
.มีน้องมาเชยมาชม
ญ.อุ๊ย อย่ามาดอม มาดม
.ชมน้อง ดังมวลมาลี
ช.ชื่น ชื่น ฤทัย
.มีน้องมาเชยมาชม

ญ.อุ๊ย อย่ามาดอม มาดม
.ชมน้องดังมวลมาลี
ช.พี่ดม หวังชม ชื่นใจ
.ไม่จากไกลทิ้งให้เสื่อมศรี
ญ.หากจริงเหมือนคำพี่นี้
.ก็มี หวังที่ชื่นฉ่ำ
ช.จะยอม จะฟังทุกคำ
.กลัวน้อง จะช้ำ จิตใจ
พร้อม สองรักเรานั้นคงอยู่ได้
.เพราะดวงใจ ตรงกัน………