ลั่นไก

ลั่นไก

เนื้อเพลง ลั่นไก

ลั่นไก ทิ้งไป
ลั่นไก หยุดมือ พักลงก่อน

ร้อยเรื่องราวที่อยู่ ข้างใน
ก่อนตัดสินใจ หยุดใจไว้ก่อน
ร้อย เรื่องราว ที่มีความหมาย
ก่อนจะสายไป จงรู้มันก่อน

ลั่นไก ทิ้งไป
ลั่นไก หยุดมือ พักลงก่อน

ร้อยเรื่องราวที่อยู่ ข้างใน
ก่อนตัดสินใจ หยุดใจไว้ก่อน
ร้อย เรื่องราว ที่มีความหมาย
ก่อนจะสายไป จงรู้มันก่อน

ร้อยเรื่องราวที่อยู่ ข้างใน
ก่อนตัดสินใจ หยุดใจไว้ก่อน
ร้อย เรื่องราว ที่มีความหมาย
ก่อนจะสายไป จงรู้มันก่อน

ร้อยเรื่องราวบนโลกใบนี้ ก่อนพลีให้ไป
จงใช้มันก่อน ชีวิต ของเรา

ลั่นไก ทิ้งไป
ลั่นไก หยุดมือ พักลงก่อน

ลั่นไก ทิ้งไป
ลั่นไก หยุดมือ พักลงก่อน

แต่ร่างกายอย่าทิ้งไป ร่างกาย อย่า

ลั่นไก อย่าทิ้งไป
ลั่นไก หยุดมือ อย่าทิ้งมันไป