ลออ

เนื้อเพลง – ลออ


คั่นแม่นผลาเด้อส่งยู้แต่ปางหลัง มาแต่เก่า
ได้มาเห้นหน้าเจ้า ป้าด ลูกสาวผู้ใด๋หน่อ
คนผู้สวยน้อจั่งน้อง คนผู้งามเด้อผู้สง่า
ยอดนารีจากแกบฟ้า นางหล่าเจ้าผู้ลออ

ผู้ลออ เจ้านั่นงามคักหน่อ จั่งแม่นคนลออ..

หล่านางเอ้ย ผู้งามแซบ งามนัว บ่มีไผเกิน
น้อเจ้าผู้แก้มเปิ่นเวิ่น ละงามบ่มีไผท่อ
เอาละน้อฮานี้ คิดสิบายแก้มมาเป่า
จีบได้บ่ผู้สาว เจ้ามีผู้บ่าวแล้วบ้อ

มีไป่หน่อ มีแฟนไป่หน่อ
มีชู้แล้วบ่ โอ้ยมีผัวไป่หน่อ
มีแล้วบ่ มีผู้บ่าวแล้วบ้อ..

* อย่าฟ้าหนี หันมาทางนี้จักคราวก่อน

** พอแต่เสียงหหมอแคนหย่าว
สาวคำนางลุกมาฟ้อน อ่อน ๆ ให้เจ้าฟ้อนอ่อน ๆ
ละพอแต่เห็นพระนาดน้อง
หัวใจอ้ายนี้แม่นสะออน
ข้อยสะออนนำเจ้าผู้แก้มอ่อน ๆ

** ละพอแต่เสียงหหมอแคนหย่าว
สาวคำนางลุกมาฟ้อน อ่อน ๆ ให้เจ้าฟ้อนอ่อน ๆ
ละพอแต่เห็นพระนาดน้อง
หัวใจอ้ายนี้แม่นสะออน
ข้อยสะออนนำเจ้าผู้แก้มอ่อน ๆ

หล่านางเอย เพิ่นว่าคาดสิได้
บินมาคือจั่งเป็นนกเจ่า
คาดสิบ่ได้ กะแม่นเจ้ยเจิดหนี
โอยตนโตพี่กะคือหอยลอยน้ำ

อ้ายนี่มันคนเซื้อชาติแดนต่ำ
มาฮักสาวคนงามคือนางเจ้าผู้งามขำ
โอละหน่อ ละหน่อ สิขอเมือนำได้บ่
เมือนำได้บ่..

* อย่าฟ้าหนี หันมาทางนี้จักคราวก่อน

** พอแต่เสียงหหมอแคนหย่าว
สาวคำนางลุกมาฟ้อน อ่อน ๆ ให้เจ้าฟ้อนอ่อน ๆ
ละพอแต่เห็นพระนาดน้อง
หัวใจอ้ายนี้แม่นสะออน
ข้อยสะออนนำเจ้าผู้แก้มอ่อน ๆ

** ละพอแต่เสียงหหมอแคนหย่าว
สาวคำนางลุกมาฟ้อน อ่อน ๆ ให้เจ้าฟ้อนอ่อน ๆ
ละพอแต่เห็นพระนาดน้อง
หัวใจอ้ายนี้แม่นสะออน
ข้อยสะออนนำเจ้าผู้แก้มอ่อน ๆ

เสียงแคนหย่าว สาวคำนางลุกมาฟ้อน
อ้อนอ่อน ๆ ..

เสียงแคนหย่าว สาวคำนางลุกมาฟ้อน
ข้อยสะออน จั่งแม่นเจ้าลออ..


เนื้อเพลงใหม่ล่าสุด เนื้อเพลงไทย สากล อัพเดตก่อนใคร ค้นหาเพลง ฟังเพลง หาเพลง ได้ที่ เนื้อเพลงไทย.com