ลม

เนื้อเพลง ลม

สายลมพัดผ่านทำให้ฉันนั้นคิดถึงใคร
ในความรู้สึกแค่ได้นึกก็อุ่นหัวใจ
ถึงวันสำคัญที่เราสองมีกันและกัน
แต่วันนี้ เรานั้นต้องอยู่แสนไกล

โอ้ ลมนั้นช่วยนำพาให้ความรู้สึกที่มี
ช่วยพัดเอาความหวังดี ส่งแทนเป็นความคิดถึงกัน
หากวันเวลาของเรา ถึงแม้จะอยู่แสนไกล
ล่องลอยไปอยู่ที่ใด แต่ฉันก็ยังอุ่นใจที่มีเธอ

สายลมพัดผ่าน ทำให้ฉันนั้นคิดถึงเธอ
ในวันที่เหม่อ อยากพบเธอและโอบกอดไว้
ให้ความเข้าใจ โปรดเก็บไว้เรื่องราวที่มี
จากวันนี้ พรุ่งนี้และเสมอไป

โอ้ ลมนั้นช่วยนำพาให้ความรู้สึกที่มี
ช่วยพัดเอาความหวังดี ส่งแทนเป็นความคิดถึงกัน
หากวันเวลาของเรา ถึงแม้จะอยู่แสนไกล
ล่องลอยไปอยู่ที่ใด แต่ฉันก็ยังอุ่นใจที่มีเธอ

โอ้ ลมนั้นช่วยนำพาให้ความรู้สึกที่มี
ช่วยพัดเอาความหวังดี ส่งแทนเป็นความคิดถึงกัน
หากวันเวลาของเรา ถึงแม้จะอยู่แสนไกล
ล่องลอยไปอยู่ที่ใด แต่ฉันก็ยังอุ่นใจที่มีเธอ

โอ้ ลมนั้นช่วยนำพาให้ความรู้สึกที่มี
ช่วยพัดเอาความหวังดี ส่งแทนเป็นความคิดถึงกัน
หากวันเวลาของเรา ถึงแม้จะอยู่แสนไกล
ล่องลอยไปอยู่ที่ใด แต่ฉันก็ยังอุ่นใจที่มีเธอ