ลมหายใจของความคิดถึง

ลมหายใจของความคิดถึง

เนื้อเพลง ลมหายใจของความคิดถึง

ดนตรี 9 Bars..7…8…
9.ก็มีสักครั้ง ในชีวิต หนึ่ง
จะซาบซึ้ง กับหัวใจ
อ่านบทกลอน แล้วร้องไห้
ฟังเพลงได้ ตลอดคืน
ลม ลม หาย ใจ ความ คิด ถึง
อยากมีความรัก เป็นที่พึ่ง
เฝ้าคิดถึง คนชอบพอ
ค่อยค่อยสาน ค่อยค่อยต่อ
ก่อเป็นรัก หนักแน่นจริง
ลม ลมหายใจ ความคิดถึง
หากความรักเป็นเหมือนลม
คงพร่างพรมอยู่ข้างเธอ
เฝ้ารอคอยเสียจนเก้อ
คิดถึงเธอ อย่างจริงจัง
แต่พอไม่นาน รักก็ผ่าน ระบัด
เหมือนลมพัดเลยผ่านไป
หากเธอยังจำเพลงนี้ได้
นี่คือลมหายใจ ของความคิดถึง
ลา ลา ลา ล้า ลา ลา ลา ล้า
ลา ลา ลา ล้า ลา ลา ลา ล้า
แต่พอไม่นาน รักก็ผ่าน ระบัด
เหมือนลมพัดเลยผ่านไป
หากเธอยังจำเพลงนี้ได้
นี่คือลมหายใจ ของความคิดถึง
ลา ลา ลา ล้า ลา ลา ลา ล้า
ลา ลา ลา ล้า ลา ลา ลา ล้า
ลา ลา ลา ล้า ลา ลา ลา ล้า
ลา ลา ลา ล้า ลา ลา ลา ล้า
ลา ลา ลา ล้า ลา ลา ลา ล้า
ลา ลา ลา ล้า ลา ลา ลา ล้า…