ลมรัก

เนื้อเพลง ลมรัก

…ดนตรี.6 Bars..4..5..
6..ญ.ยามตะวันอ่อนแสง
ช.ฮัมๆๆๆๆๆ
ญ.งามเหลืองแดงแสงทอง
ช.ฮัมๆๆๆๆๆ
ญ.แลวิไล ชวนให้ปอง
ช.สวยพราวฟ้า ช่างน่ามอง
ญ.ผ่องลำยอง สีทองสดใส.
..ดนตรี.2.Bars1..
2.ญ.ลมเจ้าเอย เฉื่อยฉิว
ช.สายลมพัดปลิวเร้าใจ
ช.ลมนั้น ลมอะไร
ช.นั้นลมหนาวได้พัดมา
ญ.ลมนี้เย็นในอุรา
ช.เหมือนลมรักโชยผ่านมา
ช–ญ.ชื่นวิญญา พาฉันชื่นใจ
*ญ.หวังรักนั้นหนักในใจ
.ไม่รู้บอกใคร บอกได้แต่ลม
ช.โปรดช่วยให้สม
.ให้ชื่นอารมณ์ อย่าได้ตรมใจ
ญ.ดูปักษา ผกผิน
ช.เห็นนกนั้นบินเหลิงใกล้
ญ.นกนั้นบินเหลิงไกล
ช.เหมือนเรานั้นได้หลงมา
ญ.เราแสนรักนกหนักหนา
ช.ขอเป็นนกแทนเถิดหนา
ช–ญ.ชื่นวิญญา ไม่รู้หน่ายเลย
*ญ.หวังรักนั้นหนักในใจ
.ไม่รู้บอกใคร บอกได้แต่ลม
ช.โปรดช่วยให้สม
.ให้ชื่นอารมณ์ อย่าได้ตรมใจ

ญ.ดูปักษา ผกผิน
ช.เห็นนกนั้นบินเหลิงใกล้
ญ.นกนั้นบินเหลิงไกล
ช.เหมือนเรานั้นได้หลงมา
ญ.เราแสนรักนกหนักหนา
ช.ขอเป็นนกแทนเถิดหนา
ช–ญ.ชื่นวิญญา ไม่รู้หน่ายเลย…