ลง

ลง

เนื้อเพลง ลง

ดนตรี..12..Bars……..
…10…11…12
วันนั้น ฉันมองเห็น
เธอกับฉัน กดดัน
ไม่เข้าใจ
ตัวฉัน อ่อนและไหวหวั่น
อยากให้รู้ว่า
ถ้าเธอ ได้เข้าใจ
เธอไม่เคยจะลอง
ไม่เคยจะบินออกไป
ออกไปสู่โลกกว้างใหญ่
ออกไปบนฟ้ากว้างไกล
เธอไม่เคยจะลอง
ลืมตาเปิดดู
เพื่อทำให้ชัดเจนกว่า
ที่เคยเห็น
เพียงเธอมาจะเจอ
ถ้าเพียงเธอลองเปิดใจ
แล้วเธอจะพบวันใหม่
ที่เธอไม่เคยเข้าใจ
เพียงถ้าเธอได้ลอง
ลืมความหวาดกลัว
จะทำให้เธอมีค่า
มีความหมาย
ดนตรี..8..Bars
6…7…8
ตรงนั้น ฉันมองเห็น
เธอกับฉัน
อยู่คู่กัน เรื่อยไป
ตัวฉัน อ่อนและไหวหวั่น
อยากให้รู้ว่า
ฉันรอ เพียงแค่เธอ
เธอไม่เคยจะลอง
ไม่เคยจะบินออกไป
ออกไปสู่โลกกว้างใหญ่
ออกไปบนฟ้ากว้างไกล
เธอไม่เคยจะลอง
ลืมตาเปิดดู
เพื่อทำให้ชัดเจนกว่า
ที่เคยเห็น
เพียงเธอมาจะเจอ
ถ้าเพียงเธอลองเปิดใจ
แล้วเธอจะพบวันใหม่
ที่เธอไม่เคยเข้าใจ
เพียงถ้าเธอได้ลอง
ลืมความหวาดกลัว
จะทำให้เธอมีค่า
มีความหมาย
ดนตรี..16..Bars
14…15…16
เธอไม่เคยจะลอง
ไม่เคยจะบินออกไป
ออกไปสู่โลกกว้างใหญ่
ออกไปบนฟ้ากว้างไกล
เธอไม่เคยจะลอง
ลืมตาเปิดดู
เพื่อทำให้ชัดเจนกว่า
ที่เคยเห็น
เพียงเธอมาจะเจอ
ถ้าเพียงเธอลองเปิดใจ
แล้วเธอจะพบวันใหม่
ที่เธอไม่เคยเข้าใจ
เพียงถ้าเธอได้ลอง
ลืมความหวาดกลัว
จะทำให้เธอมีค่า
มีความหมาย
เธอไม่เคยจะลอง
ไม่เคยจะบินออกไป
ออกไปสู่โลกกว้างใหญ่
เพื่อทำให้ชัดเจนกว่า
ที่เคยเห็น
เพียงเธอมาจะเจอ
ถ้าเพียงเธอลองเปิดใจ
แล้วเธอจะพบวันใหม่
ที่เธอไม่เคยเข้าใจ
จะทำให้เธอมีค่า
มีความหมาย