ลงเอย

ลงเอย

เนื้อเพลง ลงเอย

….รัก อยู่ที่ใด
ทุกข์ ใจอกเอ๋ย
ขอ จง ลง เอย ด้วยดี
….ได้รู้ และได้ยิน
ในข่าวร้าย บางอย่าง
ได้รู้ ทุกครั้ง ก็ยังห่วงใย
อย่างน้อย ฉันและเธอ
ก็เคยรัก เคยฝาก หัวใจ
…ยิ่งได้รู้ รู้ว่าเธอ
ไปกับเขา ลำบาก
ได้รู้ ว่ารัก
เริ่มจะกลับกลาย
ถ้าทิ้ง ไว้ไม่นาน
ก็คงแยก คงแตก กันไป
…ทบทวน กันดูสักที ดีไหม
และเผื่อใจ สักหน่อย
แล้วนับหนึ่ง ไปหลัก
สิบหลัก ร้อย ค่อยพูดจา
อย่าให้เหมือน เมื่อคราว
ที่เรา ได้ทำ พลาด มา
ก็อย่าให้ซ้ำ เสียน้ำตา
ให้เธอ และเขา เข้า ใจ
และให้ อภัย เหมือน ที่เคย
ลงเอยกันด้วยดี ได้ไหม
ฉัน ขออย่าให้ซ้ำ กันเลย
ลงเอยกันด้วยดี
Solo 8 Bars…7…
8..ทบทวน กันดูสักที ดีไหม
และเผื่อใจ สักหน่อย
แล้วนับหนึ่ง ไปหลัก
สิบหลัก ร้อย ค่อยพูดจา
อย่าให้เหมือน เมื่อคราว
ที่เรา ได้ทำ พลาด มา
ก็อย่าให้ซ้ำ เสียน้ำตา
ให้เธอ และเขา เข้า ใจ
และให้ อภัย เหมือน ที่เคย
ลงเอยกันด้วยดี ได้ไหม
ฉัน ขออย่าให้ซ้ำ กันเลย
ลงเอยกันด้วยดี