ร้อยบุปผา

ร้อยบุปผา

ฟังเพลง ร้อยบุปผา

เนื้อเพลง ร้อยบุปผา

..เพื่อเพื่อนเพื่อชีวิต..
ร้อยบุปผา|บานพร้อมพรัก
ร้อยสำนัก ประชันแข่งใจ
มวลดอกไม้
พร่างพรายมาพ้องพาน
ร้อยดอกงาม เด่นตระการ
แย้มบานในดวงใจ
ชู่ ช่อ ธรรม
สง่างาม ในนามศิลปิน
ดนตรี
มาสร้างงานศิลป์
ชุบชีวินมนุษย์ชาติ
สะอาดสดสวย
ด้วยบทเพลงแห่งสวรรค์
ให้มาลัยฝากรัก
มอบใจภักดิ์ร่วมกัน
จุดไฟความฝัน
พร่างพลันประกายเพลิง

ดนตรี
มาเถิดพี่น้อง ร่วมร้องเพลงเพื่อ
กลั่นจากเลือดเนื้อ
หยาดเหงื่อเร่าร้อน
เพลงศรัทธาก้องฟ้า
ร้องส่งมาอวยพร
เริงระบำรำฟ้อน
ร้อยกรองกวีกานต์
ดนตรี
มาร่วมใจรัก พร้อมพรักพลีชีวาตม์
ผงาดอาจหาญ
สร้างตำนานตระการฟ้า
แต่งเติมโลกศิลป์
ให้ผ่องพิณโสภา
ด้วยวิญญาณท้า
ทระนงเทิดคงธรรม
ดนตรี
ร้อยบุปผา บานพร้อมพรัก
ร้อยสำนักประชันแข่งใจ
มวลดอกไม้
พร่างพรายมาพ้องพาน
ร้อยดอกงาม เด่นตระการ
แย้มบานในดวงใจ
ชู่ ช่อ ธรรม
สง่างามในนามศิลปิน…