ร้องไห้ทำไม

ร้องไห้ทำไม

เนื้อเพลง ร้องไห้ทำไม

NCN music
ดนตรี..4..Bars
2…3…4
จะกลัวอะไร จะกลัวทำไม
ให้ใจมันพลุ่งพล่าน
ดนตรี..6..Bars
4…5…6
จะแคร์อะไร จะแคร์ทำไม
กับเรื่องของคนนั้น
โลกเธอแตก ก็โลกเธอแตก
เธอเช็ดน้ำตา ลืมเสียเถอะ
น้ำตา ที่ไหลเอ่อ
ไม่ช่วยอะไร
ให้มันเหมือนเดิม
ร้องไห้ทำไม เสียใจทำไม
สมอง มันกระจาย
เชื่อ ฉัน ได้ไหม
ดนตรี..6..Bars
4…5…6
กังวลอะไร กังวลทำไม
มัน ไม่สำคัญ
เขาไม่อยู่ ถ้าเขาไม่อยู่
แต่ฉันก็อยู่ อย่าเสียใจ
แม้เขา ไปแสนไกล
แต่ฉันจะอยู่ ใกล้ใกล้เธอ
ร้องไห้ทำไม เสียใจทำไม
สมอง มันกระจาย
เชื่อ ฉัน ได้ไหม
มองตัวเธอ นานนานมองไป
มันนานก็กลัว
เธอคิดสั้น มันกระเทือน
กระเทือนจิตใจ
ใน จิตใจฉัน
มันกระเทือน
กระเทือนไปถึง
ก็ถึงก็ถึง ดวงจันทร์
ใจเย็นเย็นสิเธอ
อีกเดี๋ยว มันก็ผ่าน
ดนตรี..8..Bars
6…7…8
ร้องไห้ทำไม เสียใจทำไม
สมอง มันกระจาย
เชื่อ ฉัน ได้ไหม
ร้องไห้ทำไม เสียใจทำไม
สมอง มันกระจาย
เชื่อ ฉัน ได้ไหม
(ร้องไห้ทำไม เสียใจทำไม)
(ร้องไห้ทำไม)
(ร้องไห้ ร้องไห้)
(ร้องไห้ ร้องไห้)
(ร้องไห้ ร้องไห้)
(ร้องไห้ ร้องไห้).