ร้องเพลงกันหน่อย

ร้องเพลงกันหน่อย

ฟังเพลง ร้องเพลงกันหน่อย

https://youtube.com/watch?v=evlq67KO4qE

เนื้อเพลง ร้องเพลงกันหน่อย

ขอฝากบทเพลง
มาให้ร้องจากใจ
ทุกข์โศกหมดไป
ยามได้ร้องเพลง

รู้สึกอย่างไร
เราก็ร้องออกไป
ร้องจากจิตใจ
ปล่อยออกไปเป็นเพลง

ร้องกันทุกแบบ
ร้องเพลงฮิต
ร้องกันไม่เบื่อ ร้องเพลงรัก
แล้วใครที่อยาก ร้องเพลงนี้
ร้องกันหน่อย ร้องกันหน่อย
ร้องก็ร้องเถอะเรา
มีโดโดเร ลาซอลมีโดเร
มีโดโดเร ลาซอลมีโด
รู้สึกอย่างไร
เราก็ร้องออกไป
แสนจะสุขใจ
ยามได้ร้องเพลง
เอ้ โอ่ [เอ้ โอ่]
เอโอ่อิ๊เอโอ่ [เอโอ่อิ๊เอโอ่]
เอโอ่อิ๊เอโอ่ [เอโอ่อิ๊เอโอ่]
เอ้โอ่ [เอ้โอ่]
เอๆๆๆ [เอๆๆๆ]
มีโดโดเร ลาซอลมีโดเร
มีโดโดเร ลาซอลมีโด
มีโดโดเร ลาซอลมีโดเร
มีโดโดเร ลาซอลมีโด
ร้องกันทุกแบบ
ร้องเพลงฮิต
ร้องกันไม่เบื่อ ร้องเพลงรัก
แล้วใครที่อยาก ร้องเพลงนี้
ร้องกันหน่อย ร้องกันหน่อย
ร้องก็ร้องเถอะเรา
มีโดโดเร ลาซอลมีโดเร
มีโดโดเร ลาซอลมีโด
มีโดโดเร ลาซอลมีโดเร
มีโดโดเร ลาซอลมีโด
เอ้ โอ่ [เอ้ โอ่]
เอโอ่อิ๊เอโอ่ [เอโอ่อิ๊เอโอ่]
เอโอ่อิ๊เอโอ่ [เอโอ่อิ๊เอโอ่]
เอ้โอ่ [เอ้โอ่]
เอๆๆๆ [เอๆๆๆ]
รู้สึกอย่างไร
เราก็ร้องออกไป
แสนจะสุขใจ
ยามได้ร้องเพลง
มีโดโดเร ลาซอลมีโดเร
มีโดโดเร ลาซอลมีโด
[รู้สึกอย่างไร
เราก็ร้องออกไป
แสนจะสุขใจ
ยามได้ร้องเพลง
มีโดโดเร ลาซอลมีโดเร
มีโดโดเร ลาซอลมีโด]