รู้ไหม [ว่าฉันคิดถึง]

รู้ไหม [ว่าฉันคิดถึง]

ฟังเพลง รู้ไหม [ว่าฉันคิดถึง]

เนื้อเพลง รู้ไหม [ว่าฉันคิดถึง]

รู้ไหม ว่าใจ มันหวิว
เมื่อตอน ที่เธอ บอกลา
รู้ไหม ว่าฉัน โหยหา
เมื่อตอน ที่เธอ จากไป
รู้ไหม ว่าฉัน คิดถึง
รู้ไหม ว่าฉัน ห่วงใย
รู้ไหม รักมาก แค่ไหน
หัวใจ ฉันมีแต่เธอ
รู้ไหมว่าคนๆนี้
มันเฝ้าแต่พร่ำแต่เพ้อ
จะกิน ก็เห็นแต่หน้าเธอ
จะนอน ก็นอนไม่ได้
รู้ไหม เมื่อเราใกล้ชิด
ชีวิต ไม่ต้องการสิ่งใด
แต่ตอน นี้เธอจากไป
ใจเธอคงสับสน
เหมือนๆกัน
ไม่รู้จะหนาวหรือร้อน
ไม่รู้จะอ้อนกับใคร
จะคิด ถึงฉันบ้างไหม
เมื่อใจเปลี่ยวเหงา

ไม่รู้เลย
ไม่รู้จะหนาวหรือร้อน
ไม่รู้จะอ้อนกับใคร
จะคิด ถึงฉันบ้างไหม
เมื่อใจเปลี่ยวเหงา

ไม่รู้เลย
รู้ไหม ว่าใจ มันหวิว
เมื่อตอน ที่เธอ บอกลา
รู้ไหม ว่าฉันโหยหา
เมื่อตอน ที่เธอจากไป
รู้ไหม ว่าฉันคิดถึง
รู้ไหม ว่าฉันห่วงใย
รู้ไหม รักมากแค่ไหน
หัวใจ ฉันมีแต่เธอ คนเดียว