รู้นะว่าใจดี

รู้นะว่าใจดี

เนื้อเพลง รู้นะว่าใจดี

หากเธอ ยัง ไม่มีใคร
และใคร เขา ไม่มองเธอ
ให้รู้ว่ายังมีฉัน ที่แคร์เธอ
หากเธอ ยัง ไม่เจอใคร
และใคร เขา ไม่สนใจ
ให้รู้ว่ายัง มีฉัน ที่รักเธอ
.ช่วยรับ ฉันไว้
ในใจ สักคนหนึ่ง
เก็บไว้คิดถึง
เมื่อวันที่เธอไม่มีใคร
.ขอนะฉันขอช่วยเอ็น ดู
รู้นะฉันรู้ว่าใจ ดี
โปรดสงสาร โปรดสงสาร
ใจดวงนี้ที่มันรักเธอ
พร้อมนะฉันพร้อมจะดู แล
เพียงแค่มองมาจะพบ เจอ
อยู่ตรงนี้ อยู่ตรงนี้
คนที่รัก คนที่รัก
เธอสุดหัวใจ
[นานานานานา
นานานานานา
นานานานานานานา
นานานานานา
นานานานานา
นานานา]
หากมี ใน สักวันหนึ่ง
ที่เธอ นั้น ได้พบใคร
ก็พร้อมจะไป
จากกัน ทุกเวลา
แต่ใจ ยัง จะยืนยัน
เมื่อใด เขา ไม่รักเธอ
ก็พร้อมจะเดิน
กลับมา ซับน้ำ ตา
.ช่วยรับ ฉันไว้
ในใจ สักคนหนึ่ง
เก็บไว้คิดถึง
เมื่อวันที่เธอไม่มีใคร
.ขอนะฉันขอช่วยเอ็น ดู
รู้นะฉันรู้ว่าใจ ดี
โปรดสงสาร โปรดสงสาร
ใจดวงนี้ที่มันรักเธอ
พร้อมนะฉันพร้อมจะดู แล
เพียงแค่มองมาจะพบ เจอ
อยู่ตรงนี้ อยู่ตรงนี้
คนที่รัก คนที่รัก
เธอสุดหัวใจ
…ดนตรี…
ขอนะฉันขอช่วยเอ็น ดู
รู้นะฉันรู้ว่าใจ ดี
โปรดสงสาร โปรดสงสาร
ใจดวงนี้ที่มันรักเธอ
พร้อมนะฉันพร้อมจะดู แล
เพียงแค่มองมาจะพบ เจอ
อยู่ตรงนี้ อยู่ตรงนี้
คนที่รัก คนที่รัก
เธอสุดหัวใจ
[นานานานานา
นานานานานา
นานานานานานานา
นานานานานา
นานานานานา
นานานา]
โปรดสงสาร คนที่รักเธอ
ได้โปรดสงสาร
คนที่รักเธอ
โปรดสงสาร คนที่รักเธอ
ได้โปรดสงสาร
คนที่รักเธอ
โปรดสงสาร คนที่รักเธอ
ได้โปรดสงสาร